×
ESC
อนุญาตให้แจ้งเตือนอัพเดทข่าวสารต่างๆจาก Dot Property

ณัฏฐกิตติ์ Verified seller

343/43 เนอวานา แอท เวิร์ค คลองลำเจียก, นวลจันทร์, บึงกุ่ม, กรุงเทพ
ณัฏฐกิตติ์

ทางบริษัทฯได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อเป็น”ศูนย์ซื้อ-ขายบ้านมือสองแลนด์แอนด์เฮาส์อย่างเป็นทางการเพียงรายเดียว”มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545จากการทำงานของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงการให้บริการที่ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อด้วยการให้ข้อมูลของการซื้อขายที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุดจึงทำให้มีผู้นำสินค้าเข้ามาให้ทางบริษัทฯช่วยทำการขายให้เป็นจำนวนมาก
ขณะเดียวกันจากการทำการตลาดที่ครบถ้วนทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเลคโทรนิค ตลอดจนการออกบูธในงานมหกรรมบ้านที่สำคัญถึง3-4งานต่อปีจึงทำให้ทางบริษัทฯมีฐานข้อมูลของผู้ต้องการซื้อจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบพร้อมที่จะนำเสนอสินค้าที่เข้ามาฝากขาย

ใหม่ได้อย่างรวดเร็วทำให้การปิดการขายของสินค้าใช้เวลาน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจน
เป้าหมายธุรกิจหลักของ บริษัท ไอคิวไอ ประเทศไทย จำกัด คือ  การเป็น “ตัวกลาง” ประสานระหว่างผู้ที่ต้องการขายให้ได้มีโอกาสขายทรัพย์สินได้ในราคาที่ดีและเหมาะสมที่สุด ตามปัจจัยด้านต้นทุน ราคาประเมินและราคาตลาดเป็นหลักในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็เป็น “ตัวกลาง” ให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสเลือกซื้อทรัพย์สินได้หลายหลากตามความต้องการ โดยได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง

ในราคาที่ดีและเหมาะสมที่สุดเช่นกัน โดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะได้รับบริการที่ดีเยี่ยม ครบวงจรจากบริษัทฯ อย่างมืออาชีพที่แท้จริง บริษัท ได้มองวิสัยทัศน์ของธุรกิจที่ต้องการบรรลุถึงในระยะยาว  และพันธกิจที่จะต้องดำเนินการ คือ วิสัยทัศน์  “เราจะสร้างบริษัทไอคิวไอ ประเทศไทยให้เป็นบริษัทนายหน้าอันดับแรกในใจของผู้ที่ต้องการซื้อ-ขายและผู้ที่ต้องการทำธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์” พันธกิจ  “บุคลากรของบริษัท ไอคิวไอจะต้องเป็นนายหน้ามืออาชีพ ที่เอาใจใส่และให้บริการแก่ลูกค้า(ผู้ที่ต้องการซื้อ-ขาย) อย่างดีเยี่ยม เกินความคาดหวังของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรมโดยมีการผสมผสานกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆของบริษัทมาเป็นเครื่องมือเพื่อความสำเร็จในการขายโดยใช้เวลาในการขายให้น้อยที่สุด