×
ESC
อนุญาตให้แจ้งเตือนอัพเดทข่าวสารต่างๆจาก Dot Property

บริษัท บี.ซี.พี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด

343/43 ถ.คลองลำเจียก, คลองกุ่ม, บึงกุ่ม, กรุงเทพ
บริษัท บี.ซี.พี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด

•ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินทุกครั้งก่อนนำมาทำการตลาด เพื่อหาจุดเด่นและจุดบกพร่อง ถ้าทรัพย์สินชิ้นใดปัญหาทางด้านโครงสร้างห้ามรับเข้ามาทำการตลาดเด็ดขาด•ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ การอายัด การเวนคืน ของทรัพย์สิน•บริการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการขอสินเชื่อ พาผู้ซื้อยื่นขอสินเชื่อ•พาฝ่ายประเมินฯ ของทางสถาบันการเงินที่ขอสินเชื่อ เข้าทำการประเมิน•สำรวจ ราคาตลาด คู่แข่งหรือสินค้าทดแทนกันได้เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดราคาขาย•ติดป้ายประกาศประกาศขาย ถ่ายภาพนำมาลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต•พาผู้สนใจซื้อชมทรัพย์สิน พร้อมให้ข้อมูลในเรื่องสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก เส้นทางคมนาคม และอื่นๆ•นำข้อเสนอต่างๆ จากผู้สนใจซื้อ ราคา เงื่อนไข เสนอต่อผู้ขาย พร้อมทั้งช่วยเจรจาเพื่อ ได้มาซึ่งข้อสรุปที่เป็นที่พึงพอใจและเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย•ตรวจสอบค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร ค่าภาษีต่างๆ เพื่อแจ้งให้ทั้ง ผู้ซื้อและผู้ขายทรา•ตรวจสอบยอดค้างชำระในกรณีที่ทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายได้นั้นติดจำนอง ก่อนการวาง เงินมัดจำ ถ้าจำเป็นต้องประนอมหนี้ก็จะดำเนินการให้และแจ้งให้ผู้จะซื้อได้รับทราบ•ดูแลการทำนิติกรรมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่าย•ตรวจสอบค่าค้างชำระต่างๆ เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ก่อน การโอนกรรมสิทธิ์•บริการด้านการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ณ สำนักงานที่ดิน•บริการด้านการโอนสาธารณูปโภค เช่นน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย•ให้คำปรึกษาการขอคืนภาษีจากการขายบ้านเก่าเพื่อซื้อบ้านใหม่•ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ต้องการซื้อบ้าน โดยจะแนะนำทำเลและเส้นทางการเดินทางให้แก่ผู้สนใจซื้อ

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ใช้ชื่อ ”ศูนย์ซื้อขายบ้านมือสองแลนด์แอนด์เฮ้าส์อย่างเป็นทางการ” โดยในการทำสื่อโฆษณาให้แก่ลูกค้านั้นทางบริษัทฯ จะลงโฆษณาในระบบสี่สี และลงโฆษณาอย่างต่อเนื่อง มีการทำแคตตาล็อคในแบบสี่สีส่งไปยังลูกค้าเป้าหมายปีละ สองครั้ง มีการออกบู้ธในงานใหญ่ปีละ สามครั้ง นอกจากนี้ยังมีการออกงานย่อยตามหน่วยงานต่างๆอีกปีละ สองถึงสามครั้ง

ในส่วนของการทำตลาดให้กับสถาบันการเงินนั้น ทางบริษัท ฯ ทำการขายให้กับเฉพาะสถาบันการเงินที่ให้ Exclusive กับทางบริษัท ฯ เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันทำให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ เพียงแห่งเดียว โดยในการทำงานทางบริษัทฯ จะใช้วิธีการคัดเลือกทรัพย์สินที่ทางบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเท่านั้นมาทำการตลาด โดยจะต้องมีการกำหนดราคาที่จะตกลงซื้อขายกันได้ไว้ล่วงหน้าก่อน ถ้าราคาเกินกว่าราคาตลาดที่จะสามารถทำการขายได้บริษัทฯก็จะไม่รับมาทำ

นอกจากนี้บริษัทฯ มีวิธีการทำการตลาดร่วมกับทางธนาคารไทยพาณิชย์ อีกรูปแบบหนึ่งคือ การตกลงขอซื้อทรัพย์ตามสภาพในราคาที่ทางธนาคารยอมขายได้ แล้วทางบริษัทฯ นำมาปรับปรุงก่อนออกขายด้วยเงินลงทุนของบริษัทฯ เอง แล้วตั้งราคาขายให้แก่ผู้บริโภคในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดโดยที่ทางบริษัทฯ จะไม่มีการขายในราคาที่สูงกว่าราคาที่กำหนดโดยเด็ดขาด

ในเรื่องของระยะเวลาในการทำตลาดทั้งสองวิธีบริษัทฯ ขอเวลาในการทำการขาย 6-8 เดือน ทรัพย์สินชิ้นใดที่ทำการตลาดไป สามเดือนแล้วไม่มีการตอบสนองจากผู้สนใจซื้อเลย ทางบริษัทฯ ยินดีคืนกลับไปให้กับทางสถาบันการเงินได้ทันที ส่วนในทรัพย์สินใดที่มีผู้สนใจแต่ราคาที่เสนอซื้อยังได้ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ควรจะต้องมีการทบทวนราคาขายเช่นกัน