พร็อพเพอร์ตี้ วี

187 ซอยโรงเรียนราชประสงค์ ถนนดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร