×
ESC
อนุญาตให้แจ้งเตือนอัพเดทข่าวสารต่างๆจาก Dot Property

พิสิฐ วงษ์ปาน: บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ใน กรุงเทพ, ประเทศไทย Verified seller

6 ซอยคู้บอน 13 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา, คันนายาว, คันนายาว, กรุงเทพ
พิสิฐ วงษ์ปาน

ปัจจุบันเกษียณอายุการทำงานประจำแล้ว  แต่สนใจในการเป็นนายหน้าอิสระให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยจะมุ่งเน้นการนำความรู้ทางด้านไอทีเข้ามาช่วยพัฒนาการทำงาน การให้บริการแก่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และตั้งใจให้เป็นการช่วยยกระดับธุรกิจนี้ให้เป็นที่แพร่หลาย เป็นที่ยอมรับในความถูกต้อง เป็นธรรม เที่ยงตรง สร้างความมั่นใจให้แก่บุคคลากรในอาชีพนี้และผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับกับสังคมสูงวัยให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหันเหเข้ามาสู่อาชีพนี้กันมากขึ้น เพื่อช่วยกันสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่วงการนี้ในที่สุด