แอลเอส อินเวส พร็อพเพอร์ตี้

โบ๊ทลากูน ปาร์ค พลาซ่า F, เกาะแก้ว, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
แอลเอส อินเวส พร็อพเพอร์ตี้