publisher background image
Phuket Room Stay
Verified seller
101/46, เกาะแก้ว, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
บริษัทจัดการด้านการขาย และให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบบ้าน คอนโด วิลล่า ในจังหวัดภุเก็ต