กัมพูชา…ทำเลอสังหาฯใหม่ของนักลงทุน

จันทบุรี จังหวัดใกล้ชายแดน เป็นแหล่งธุรกิจการค้าอย่างอัญมณี ที่เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด นักลงทุนทั้งจากไทยและจากต่างประเทศจึงเล็งจังหวัดจันทบุรีเป็นเป้าหมายหลักในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

           ดร.บำรุง รวมทรัพย์ ผู้คร่ำหวอดในวงการธุรกิจมากมาย โดยเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์ การโรงแรม การท่องเที่ยว มีกิจการการโรงแรมมากมายทั้งในพัทยา เกาะช้าง และจันทบุรี และปัจจุบันได้ขยับเข้ามาทำธุรกิจรีสอร์ทในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของจันทบุรี ที่กำลังจะก่อตัวเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ ได้มีโอกาสเข้าไปลงทุนงานโรงแรมตามที่ตนถนัดในกัมพูชา คือการพัฒนาที่ดิน และการท่องเที่ยว พัฒนาเรื่องรีสอร์ท ซึ่งธุรกิจที่น่าจับน่าลงทุนในระยะนี้คือด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านที่พักที่อยู่อาศัย

           เนื่องจาก 3 ปีที่ผ่านมานั้นกัมพูชามีการพัฒนาได้ดีมากในด้านสาธารณูปโภค, การศึกษา, ถนนหนทาง และความปลอดภัยสำหรับนักลงทุน ซึ่งต่างจากเมื่อ 20 ปีที่แล้วที่ดูน่ากลัวเพราะสงคราม แต่ปัจจุบันผู้นำกัมพูชาได้ปล่อยวางหันหลังให้สงครามแล้วมาสนับสนุนการค้า เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าอย่างสิ้นเชิง สำหรับนักธุรกิจนั้น นักลงทุนของกัมพูชานั้นอายุ 20 กว่า ๆ ก็ทยอยประสบความสำเร็จกันหมดแล้ว นั่นเพราะยังมีพื้นที่ว่างอีกมากมายสำหรับการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนด้านที่อยู่อาศัย

           ซึ่งด้านอสังหาฯ และด้านการท่องเที่ยวน่าสนใจมาก ด้านการลงทุนกับโรงแรมและวางแผนพัฒนาด้านที่ดิน การทำลองสเตย์ การท่องเที่ยว บังกะโลกลางทุ่ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านโบราณ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนกัมพูชาด้านจันทบุรีซึ่งเคยเป็นเขตปกครองของไทย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การศึกษาทางประวัติศาสตร์

           และการลงทุนในกัมพูชานั้น สิ่งที่ต้องมี คือความจริงใจ ไม่ควรมองเค้าด้อยกว่าเรา ส่วนนักลงทุนของกัมพูชาเองนั้นก็ยังมีแนวทางที่จะเข้ามาลงทุนในไทย แต่ว่ายังดูจังหวะอยู่ อีกทั้งในบ้านเขาก็ยังมีพื้นที่ว่างอีกมากมายที่จะลงทุน และยังเปิดรับนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : เดลินิวส์.