ยอดการจอง บ้าน-คอนโด ทะลัก ประชาชนยื่นกู้เกิน 1 หมื่นล้านหนีเกณฑ์ LTV

บ้าน

ประชาชนชาวไทยแห่จอง บ้าน คอนโด ทะลัก  จากงานมหกรรมบ้าน-คอนโด ครั้งที่ 40 โดยมีการยื่นกู้เกิน1 หมื่น คาดประชาชนหนีเกณฑ์ LTV ที่จะเริ่มใช้ 1 เมษายน นี้

บ้าน คอนโด จองทะลัก ประชาชนยื่นกู้เกิน 1 หมื่นล้านหนีเกณฑ์ LTV

 

นายณพงศ์ ปริพนธ์พจน์พิสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 40 เปิดเผยผลสำรวจหลังการจัดงานฯ ตลอด 4 วัน ตั้งแต่ 21-24 มีนาคม 2562 ซึ่งวันสุดท้ายตรงกับเลือกตั้ง แต่ยังมีลูกค้าเข้ามาชมงานและเลือกซื้อที่อยู่อาศัย เมื่อเทียบกับการจัดงานครั้งที่ 39 มีผู้ลงทะเบียนและเข้าชมงานเพิ่มขึ้น 11.84% ยอดขายเพิ่มขึ้น 10.58% โดยมียอดจองซื้อในงาน ดังนี้ คอนโดมิเนียม สัดส่วน 52.20% รองลงมา บ้านเดี่ยว 16.87% ทาวน์เฮ้าส์ 10.71% ที่เหลือเป็นสินค้าประเภท ที่ดินเปล่า และอื่นๆ 9.31% ยอดลูกค้าขอสินเชื่อภายในงานเกิน 10,000 ล้านบาท

“ผลสำรวจมีผู้ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในงาน 80% ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง อีก 20% ซื้อเพื่อการลงทุน มองว่ามาตรการ LTV-loan to value หรือมาตรการคุมสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อมากนัก เนื่องจากเน้นไปที่บ้านราคาเกิน 10 ล้านบาท และบ้านหลังที่ 2 จึงไม่ใช่ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคกลุ่มนี้”

 

รายละเอียดผู้เข้าชม งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 40

บ้าน

รายละเอียดผู้เข้าชมงาน 61.01% เป็นผู้เข้าชมงานครั้งแรก อีก 38.99% เคยมางานแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Gen Y ช่วงอายุ 21-30 ปี 33.15% รองลงมา 31-40 ปี 30.50% และ 15.45% กลุ่ม Gen X อายุ 41-50 ปี ส่วนผลสำรวจด้านรายได้ส่วนตัวต่อเดือนชี้ว่า ผู้เดินงาน 34.09% มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท และ 29.50% มีรายได้ 30,000 – 50,000 บาท รายได้เกิน 50,000 บาทอยู่ที่ 11.55% ด้านระยะเวลาที่ต้องการซื้อในอนาคต 1-2 ปีอยู่ที่ 24.91% เวลา 6-12 เดือนอยู่ที่ 16.37% และ 1-3 เดือนอยู่ที่ 15.57%

ด้านงบประมาณในการซื้อ ที่อยู่อาศัย สัดส่วน 30.73% ต้องการที่อยู่อาศัยราคา 2-3 ล้านบาท, สัดส่วน 23.99% ต้องการ 1-2 ล้านบาท, สัดส่วน 18.31% ต้องการราคา 3-4 ล้านบาท และสัดส่วน 5.07% สนใจราคา 1 ล้านบาท สำหรับงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 41 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2562 ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน โดยมีนายชูรัชฏ์ ชาครกุล สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เป็นประธานจัดงาน

ที่มา prachachat.net