พลิกวิกฤต สร้างโอกาส ราคาตลาดที่ดินสวนเมืองนนท์นั้นโก้จริง ๆ สร้างถนนใหม่ ราคาที่ดินพุ่งกระฉูด

เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง รัฐบาลได้เห็นชอบประกาศร่างพรฎ.เวนคืนที่ดินก่อสร้างโครงการถนนเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนนทบุรี 1 (สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์)-กาญจนาภิเษก เป็นระยะทาง 3.8 กิโลเมตร ตัดผ่ากลางสวนผลไม้และชุมชน ส่งผลให้ราคาตลาดที่ดินสวนเมืองนนท์พุ่งสูงกว่าเดิม 4 เท่า อีกทั้งกรมทางหลวงชนบทยังเตรียมลงพื้นที่สำรวจราคาที่ดิน ที่ดินย่านนี้จึงกลายเป็นที่จับตามองของบรรดานักลงทุนรายใหญ่ด้วย

pic_1

ถนนใหม่ เชื่อมสะพานนนท์ 1 – วงแหวน ผ่ากลางสวนผลไม้ เปิดหน้าดินสร้างทำเลทอง

จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาการเวนคืนที่ดินก่อสร้าง โครงการถนนเชื่อมต่อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนนทบุรี 1 (สะพานมหา เจษฎาบดินทรานุสรณ์) – ถนนกาญจนาภิเษก เป็นระยะทาง 3.8 กิโลเมตร เพื่อรับรองการขยายตัวของเมือง โดยหวังว่าการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนใหม่จะช่วยรองรับการขยายตัวเมือง ลดปัญหาการจราจรของถนนสายหลักในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี รวมถึงเป็นมาตรการขยายความเจริญออกจากตัวเมืองที่หนาแน่นนั้น ส่งผลให้ที่ดินย่านสวนเมืองนนท์กลายเป็นทำเลทองและกลายเป็นพื้นที่น่าสนใจสำหรับการเข้ามาพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในอนาคต นอกจากนี้การเวนคืนที่ดินก่อสร้างถนนใหม่ตามมติครม.ยังช่วยผลักดันให้ราคาที่ดินสูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาดที่ดินในปัจจุบันที่มีการปรับสูงขึ้นตามความเจริญที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยด้วย

โครงการก่อสร้างถนนใหม่เพื่อเชื่อมต่อสะพานนนท์ 1 – วงแหวนยาว 3.8 กม. เป็นการตัดถนนใหม่ผ่ากลางสวนผลไม้ของชาวบ้าน เพื่อเปิดหน้าดินจากที่ตาบอดให้กลายเป็นทำเลทองแห่งใหม่ ส่งผลให้ราคาตลาดที่ดินย่านนี้พุ่งสูงขึ้นกว่า 4 เท่า โดยทางกรมทางหลวงชนบทได้เตรียมความพร้อมเพื่อลงพื้นที่สำรวจอสังหาริมทรัพย์และสำรวจราคาที่ดินตลอดแนวการสร้างถนน เพื่อหาราคาประเมินให้เหมาะสมกับราคาตลาดที่สุด เพราะจะนำมาเป็นอีกปัจจัยในการพิจารณาจ่ายชดเชยค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหากพระราชกฤษฎีกาการเวนคืนที่ดินประกาศใช้ในปลายปีนี้ 

นอกจากนี้ยังมีการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้ว สำหรับผลตอบรับที่ออกมาก็คือมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการเวนคืนที่ดิน โดยผลการสำรวจเส้นทางการเวนคืนที่ดินในครั้งนี้พบว่า ตลอดแนวเส้นทางมีผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน 340 แปลง และอาคารบ้านเรือนประชาชนอีก 220 หลัง

pic_2

สวนเมืองนนท์พลิกวิกฤตสร้างโอกาสทำเลทองแห่งใหม่ ราคาตลาดที่ดินพุ่งสูง

จากการลงพื้นที่สำรวจราคาที่ดินรอบใหม่ในครั้งนี้ส่งผลให้พื้นที่ในเขตจังหวัดนนทบุรีต้องมีการเวนคืนที่ดินสวนเมืองนนท์ตลอดแนวเส้นทางสร้างถนนผ่ากลางสวนผลไม้บนพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน  ซึ่งอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าการสร้างถนนจะทำให้ที่ดินตาบอดกลายเป็นพื้นที่ติดถนนใหญ่ หากเป็นที่ดินแปลงใหญ่มีถนนผ่ากลางที่ดินหรือเฉือนมุมใดมุมหนึ่ง จะทำให้ราคาที่ดินแปลงนั้นพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัว ส่งผลให้ราคาที่ดินสวนเมืองนนท์มีการปรับขึ้นตามราคาตลาดที่ดินใหม่ไปด้วย โดยคิดตามหลักทฤษฎีการประเมินราคาที่ดินของพื้นที่ที่มีถนนใหม่ตัดผ่าน พบว่าที่ดินที่อยู่ติดถนนระยะ 40 เมตรจะมีราคาพุ่งขึ้น 2.5 เท่า ส่วนบริเวณด้านในก็จะมีราคาลดหลั่นกันตามลงมา

ในส่วนของการเวนคืนที่ดินจากการสำรวจที่ดินของกรมทางหลวงชนบทเพื่อตัดถนนผ่านกลางสวนเมืองนนท์  จังหวัดนนทบุรีนั้น เหล่าผู้พัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยต่างมองเห็นช่องทางและคาดการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตสวนเมืองนนท์ว่าจะมีทิศทางที่ดีในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ทำให้บริษัทนายทุนรายใหญ่ต่างพากันมาจับจองและเหมาซื้อที่ดินในเขตพื้นที่เมืองนนท์และเขตใกล้เคียงซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาตลาดที่ดินปรับสูงขึ้น

การเวนคืนที่ดินเพื่อตัดถนนใหม่ในครั้งนี้ส่งผลทำให้ราคาที่ดินบางพื้นที่ขยับขึ้นกว่า 70,000 บาทต่อตารางวาหรือเพิ่มขึ้น 2.8 เท่า เป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่ในเขตจังหวัดนนทบุรีมีราคาสูงขึ้นตามราคาตลาดที่ดินทั่วประเทศเพื่อรองรับการเติบโตและขยายความเจริญออกไปสู่พื้นที่อื่นๆ  อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังส่งผลให้ตลาดอสังหาฯ ในย่านนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งด้วย 

ที่มาอ้างอิง : 
https://www.thansettakij.com/content/property/454700?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=property