รัฐวางแผนจัดมาตรการจำกัดรถเข้าเมือง-วิ่งวันคู่-วันคี่ ว่าแผนงานลดปริมาณฝุ่นอย่างเร่งด่วน

มาตรการจำกัดรถเข้าเมือง

รัฐจัด มาตรการจำกัดรถเข้าเมือง ว่าแผนงานลดปริมาณฝุ่นอย่างเร่งด่วน โดยอนาคตรัฐจำเป็นที่จะต้องมีระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงประชาชนในแต่ละพื้นที่ให้ได้  เพื่อลดปริมาณฝุ่น และรถที่หนาแน่นในตัวเมืองอย่างถาวร

มาตรการจำกัดรถเข้าเมือง -วิ่งวันคู่-วันคี่

เมื่อเร็วๆนี้ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผย ว่าแผนงานลดปริมาณฝุ่นในกรุงเทพและปริมณฑลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กำลังอยู่ระหว่างให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่างแผนงานดังกล่าวในเชิงวิชาการ เพื่อเสนอให้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาแต่ส่วนตัวยังไม่เห็นร่างแผนดังกล่าวแต่อย่างใด และคาดว่าจะเป็นเสนอแผนแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนก่อน เพราะการร่างแผนในระยะยาวต้องคำนึงถึงเงื่อนไขสำคัญหลายประการ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ที่กำลังก่อสร้างและกำลังทยอยอนุมัติตามมาจะต้องก่อสร้างแล้วเสร็จทุกสาย หรือการจัดซื้อการจัดจ้างรถเมล์ใหม่ที่ใช้ระบบ NGV ไฮบริด และ EV จำนวน 2,188 คันของ ขสมก. ซึ่งล้วนแล้วแต่ยังดำเนินการไม่เสร็จ หากโครงการเหล่านี้สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นทั้งหมด มาตรการในระยะยาวจึงจะเห็นผลมากกว่า

มาตรการจำกัดรถเข้าเมือง

ภาครัฐต้องวางระบบขนส่งสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้น

ขณะที่มาตรการจำกัดรถยนต์เข้าเมือง หรือกำหนดขับรถวันคู่วันคี่ ส่วนตัวมองว่า ก่อนจะไปกำหนดมาตรการเหล่านี้ ภาครัฐเองจะต้องวางระบบขนส่งสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เสียก่อน หากอยู่ๆ ไปบังคับประชาชนให้ปฏิบัติตาม ก็จะถูกต่อว่าได้ เพราะบางพื้นที่ยังไม่มีระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึง ประชาชนจึงจำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางจริงๆ ดังนั้น สำหรับมาตรการระยะยาวต่างๆ จำเป็นที่จะต้องให้ระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดเข้าถึงประชาชนในแต่ละพื้นที่เสียก่อน

ที่มา prachachat.net