ยุทธวิธีกำจัดยุงลาย ป้องกันภัย ‘ไข้เลือดออก’

ยุงลาย
ไข้เลือดออก

ช่วงนี้ ดูเหมือนว่าปัญหา ‘ไข้เลือดออก’ กำลังกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของผู้คนอย่างทั่วถึง จากอันตรายที่รบกวนความสงบสุขของผู้คนทั่วไปถึงแก่ชีวิตจากยุงลายตัวเล็กๆ เพียงไม่กี่ตัว (มีการประมาณการกันว่า 95% ของไข้เลือดออก เกิดจากยุงลายตามบ้าน) รวมถึงเป็นสิ่งที่ถูกละเลยมาโดยตลอด ซึ่งในวันนี้ เราก็มาพร้อมกับยุทธวิธีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันภัยจากไข้เลือดออกสำหรับผู้อยู่อาศัยมาฝากกัน

//กำจัดแหล่งน้ำขัง

ยุงลาย
ไข้เลือดออก

Credits: energysavingmedia.com

                แหล่งน้ำขังอันเกิดจากส่วนต่างๆ ของบ้าน เช่น ภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว ยางรถยนต์เก่า ขวดแก้ว โอ่งน้ำ หลุมหรือบ่อน้ำ หรือกระถางต้นไม้ สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ ควรหมั่นสำรวจพื้นที่โดยรอบที่อยู่อาศัยอย่างสม่ำเสมอ ปิดภาชนะไม่ให้เกิดน้ำขัง รวมถึงดัดแปลงยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์ เพื่อจำกัดพื้นที่น้ำขังให้น้อยที่สุด

//จัดพื้นที่รอบที่อยู่อาศัยให้เปิดโล่ง

ยุงลาย
ไข้เลือดออก

Credits: decorreport.com

                บริเวณอับทึบภายในบ้านและที่อยู่อาศัย เช่น สวนต้นไม้ ซอกหลืบ ห้องเก็บของ มักจะมีโอกาสที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แก้ไขได้ด้วยการจัดวางตำแหน่งให้เปิดโปร่ง ลดมุมอับ และควรเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึง

//แบคทีเรียกำจัดลูกน้ำ

ยุงลาย
ไข้เลือดออก

Credits: mosquitoreviews.com

                ด้วยระยะฟักตัวของลูกน้ำยุงลายนั้นมีช่วงที่ค่อนข้างสั้น อาจจะทำให้ตกสำรวจได้หากไม่ถี่ถ้วนมากพอ คุณอาจจะเลือกใช้แบคทีเรียกำจัดลูกน้ำ อันเป็นแบคทีเรียธรรมชาติสายพันธุ์ Bacillus Thuringiensis israelensis ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และสามารถกำจัดยุงลายได้ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

//ลูกปลา นักล่าลูกน้ำตามธรรมชาติ

ยุงลาย
ไข้เลือดออก

Credits: fishesofaustralia.net.at

                หรือถ้าที่อยู่อาศัยของใครมีบ่อหรือแหล่งน้ำ และไม่อยากใช้สารให้ยุ่งยาก ก็อาจจะใช้วิธีปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูง ปลาสอด ปลากัด โดยเฉพาะปลาหางนกยูง ที่เลี้ยงได้ง่าย ขยายพันธุ์เร็ว อีกทั้งยังช่วยรักษาความสะอาดของน้ำ เพราะกินได้ทั้งลูกน้ำ หนอนแดง พืชน้ำ และตัวอ่อนแมลงต่างๆ ช่วยให้แหล่งน้ำสะอาด และยังสามารถเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งได้เป็นอย่างดี

จะเห็นได้ว่า การกำจัดยุงลายในที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันไข้เลือดออกนั้น ไม่ใช่กระบวนการอะไรที่ซับซ้อนหรือยากที่จะดำเนินการ ก็อยากจะให้ผู้อยู่อาศัยทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญ เพื่อสุขภาพที่ดี และการอยู่อาศัยที่มีความสุขสืบต่อไป