รัฐเตรียมงบ 2 แสนล้านสร้าง รถไฟฟ้าภูธร 2 จังหวัด ภูเก็ต และ เชียงใหม่

รถไฟฟ้า

รถไฟฟ้า“สมคิด” ดันสร้าง รถไฟฟ้า ภูธรเฉียด 2 แสนล้าน พร้อม อนุมัติต่อขยายสายสีเหลือง-ชมพู “ไพรินทร์” ลั่น ม.ค.62 เปิดเอกชน ประมูลที่ดินรถไฟแปลงเอในสถานีกลางบางซื่อ วงเงินลงทุนกว่า 1 หมื่นล้าน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในฐานะเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการจัดระบบ การจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 2 ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้า การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ในเมืองภูมิภาค มูลค่าเกือบ 2 แสนล้านบาท

รถไฟฟ้า

ทั้งนี้ ประกอบด้วย โครง การรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง ประเทศไทย (รฟม.) อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบเบื้องต้นระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าราง เบา การจัดทำแผนจัดการจราจร และรายงานผลกระทบสิ่งแวด ล้อม ระยะทางรวม 58.525 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุนทั้งโครงการทั้งสิ้น 39,406.06 ล้านบาท

โครงการระบบขนส่งมวล ชนจังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทางทั้งหมด 34.93 กิโลเมตร มูล ค่าการลงทุนทั้งโครงการทั้งสิ้น 95,321.66 ล้านบาท, โครงการระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง นครราชสีมา มูลค่าการลงทุนทั้งโครงการทั้งสิ้น 32,600 ล้านบาท,โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) มีจำนวนสถานีทั้งหมด 16 สถานี ระยะทาง 22.8 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและ งานโยธา 26,963 ล้านบาทและโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก

นายชัยวัตน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ที่ประชุม คจร.ได้เห็นชอบส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า 2 เส้นทาง ได้ แก่ ส่วนต่อขยายสายสีชมพู ช่วง สถานีศรีรัช-เมืองทองธานี ระยะทาง 2.8 กม. และส่วนต่อขยายสายสีเหลือง ช่วงแยกรัชดาฯ ลาด พร้าว-แยกรัชโยธิน ระยะทาง 2.6 กม. บรรจุลงในแผนแม่บทขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุง เทพมหานครและปริมณฑล (M- MAP 2)

โดยมีกลุ่มกิจการร่วมค้า กลุ่มบริษัท BSR เป็นผู้ลงทุน และให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เจรจาในรายละเอียดต่อไป เมื่อ คจร.เห็นชอบแล้ว ก็จะเสนอในที่ประ ชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบต่อไป

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดรับฟังความเห็นภาคเอกชนในการลงทุน โครงการพัฒนาที่เชิงพาณิชย์ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน แปลง A ว่า เดือน ม.ค.ปี 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะเปิดประมูลให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์แปลง A ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทิศ ใต้ของสถานีกลางบางซื่อ เนื้อที่ 32 ไร่ มูลค่าลงทุนกว่า 10,000 ล้านบาท

ซึ่งมีแผนจะพัฒนาเป็น สมาร์ท บิสสิเนส คอม เพล็กซ์ หรือศูนย์กลางธุรกิจสมัย ใหม่ครบวงจร เบื้องต้นจะก่อสร้าง เป็นอาคารสำนักงาน โรงแรม และพื้นที่การค้าปลีก คาดว่าจะ เปิดให้บริการได้บางส่วนในปี 2564 พร้อมกับสถานีกลางบาง ซื่อ ซึ่งเป็นศูนย์เชื่อมต่อระบบขนส่ง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก