อัพเดทราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร ประจำปี พ.ศ. 2561

ราคาประเมิน

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้จัดทำ ราคาประเมิน ค่าก่อสร้างอาคาร ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีสาระสำคัญที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด

ราคาประเมิน ค่าก่อสร้างอาคาร ประจำปี พ.ศ. 2561

ราคาประเมิน

สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560-มีนาคม 2561 (ไตรมาสที่ 1) สรุปว่ามีการลดลงของวัสดุต่างๆ เฉลี่ย -1.88% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ ไม้ลดลง 0.60% ซีเมนต์ลดลง 4.00% คอนกรีตลดลง 3.60% เหล็กลดลง 6.20% และส่วนวัสดุที่เพิ่มขึ้น กระเบื้องเพิ่มขึ้น 1.30% วัสดุฉาบเพิ่มขึ้น 0.30% สุขภัณฑ์เพิ่มขึ้น 0.60% ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 2.80% วัสดุอื่นๆเพิ่มขึ้น 0.50% โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:

ราคาประเมิน

ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง ลดลง 1.13% ในไตรมาสที่ 1/2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

ราคาประเมิน

โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนมีนาคม 2561 มีผลออกมาดังนี้:

สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือน ธค. 60

  1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือน มีค.61 (ธค.60-มีค.61)
  1. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ธค.60-มีค.61 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับลดลง -1.88% โดยราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับลดลง จากกลุ่มวัสดุ ไม้ ซีเมนต์ คอนกรีต เหล็ก ส่วนวัสดุที่ปรับราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ โดยปรับเพิ่มเล็กน้อย เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับลดลง -1.88% (ผลจากการปรับลดลง ของกลุ่มวัสดุ ซีเมนต์ คอนกรีต เหล็ก)
  1. ค่าแรงงาน พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม
  1. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม
  1. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับลดลง -1.13%

 

รายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างอาคารเป็นดังนี้:

ราคาประเมิน ราคาประเมิน

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก thaiappraisal.org

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เราหามาเสริฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก