ราชบุรี : วัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำแม่กลองและแหล่งเศรษฐกิจหลักประเภทสินค้าเกษตร

ทำเลน่าอยู่,ทำเลแนะนำ,ราชบุรี,บ้านราชบุรี,บ้านมือสองราชบุรี,ที่ดินราชบุรี
ทำเลน่าอยู่,ทำเลแนะนำ,ราชบุรี,บ้านราชบุรี,บ้านมือสองราชบุรี,ที่ดินราชบุรี
ทำเลน่าอยู่,ทำเลแนะนำ,ราชบุรี,บ้านราชบุรี,บ้านมือสองราชบุรี,ที่ดินราชบุรี
ราชบุรี,ทำเลน่าอยู่,ทำเลแนะนำ,บ้านราชบุรี,บ้านมือสองราชบุรี,ที่ดินราชบุรี

Photo Credit: (c) http://thai.tourismthailand.org/

ราชบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย วัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำแม่กลองที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นสถานที่เพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ และบรรยากาศของสายหมอกแห่งเทือกเขาตะนาวศรี ที่ดินราชบุรีมีสภาพหลากหลาย เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร การปศุสัตว์ และด้านพลังงาน มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่น ๆ ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอท่าม่วง และอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอเขาย้อยและอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอกำแพงแสน อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม; อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร; อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดกับ ภูมิภาคตะนาวศรี ประเทศพม่า

จังหวัดราชบุรี นับว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจหลักขนาดใหญ่มีธุรกิจการค้าประเภทสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร โดยมีศูนย์กลางตลาดผักผลไม้ในภูมิภาคควบคู่กับการเลี้ยงปศุสัตว์ และโรงงานอาหารสัตว์ ที่มีมากในเขตอำเภอปากท่อ และอำเภอโพธาราม และยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมน้ำตาล และอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้มีการลงทุนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่น ศูนย์การค้า โครงการที่อยู่อาศัย บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ และแหล่งที่อยู่อาศัยอย่าง บ้านราชบุรี บ้านมือสองราชบุรี ก็เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยในจังหวัดราชบุรี

นอกจากนี้ ที่เที่ยว ราชบุรี ยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจอีกด้านที่ทำเงินและนำรายได้เข้าสู่จังหวัด

มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ให้ท่านได้ไปพักผ่อนซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ได้แก่

ทำเลน่าอยู่,ทำเลแนะนำ,ราชบุรี,บ้านราชบุรี,บ้านมือสองราชบุรี,ที่ดินราชบุรี
ตลาดน้ำดําเนินสะดวก

Photo Credit: (c) olmiss olmiss จาก flickr.com/photos/137190768@N08

ทำเลน่าอยู่,ทำเลแนะนำ,ราชบุรี,บ้านราชบุรี,บ้านมือสองราชบุรี,ที่ดินราชบุรี
ตลาดน้ำดําเนินสะดวก

Photo Credit: (c) Juan Jose Rentero จาก flickr.com/photos/juanjo_rs

ทำเลน่าอยู่,ทำเลแนะนำ,ราชบุรี,บ้านราชบุรี,บ้านมือสองราชบุรี,ที่ดินราชบุรี
ตลาดน้ำดําเนินสะดวก

Photo Credit: (c) Wajahat Mahmood จาก flickr.com/photos/26116471@N03

ทำเลน่าอยู่,ทำเลแนะนำ,ราชบุรี,บ้านราชบุรี,บ้านมือสองราชบุรี,ที่ดินราชบุรี
ตลาดน้ำดําเนินสะดวก

Photo Credit: (c) Dexter Baldon จาก flickr.com/photos/dxpsycho

ตลาดน้ำดําเนินสะดวก : ตั้งอยู่ที่ ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นตลาดน้ำเก่าแก่ที่เป็นที่รู้จักของบรรดานักท่องเที่ยว เสน่ห์ของที่นี่อยู่ที่พ่อค้าแม่ขายแต่งกายแบบชาวสวน พายเรือจำหน่ายผลผลิตจากสวนและอาหารคาวหวานหลากหลาย ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกรับประทาน ตลาดเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00-12.00 น.

ทำเลน่าอยู่,ทำเลแนะนำ,ราชบุรี,บ้านราชบุรี,บ้านมือสองราชบุรี,ที่ดินราชบุรี
ธารน้ำร้อนบ่อคลึง

Photo Credit: (c) http://thai.tourismthailand.org/

ราชบุรี วัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำแม่กลองที่มีความอุดมสมบูรณ์ ที่ดินราชบุรี มีสภาพหลากหลาย แหล่งที่อยู่อาศัยอย่าง บ้านราชบุรี บ้านมือสองราชบุรี ก็เป็นที่นิยม
ธารน้ำร้อนบ่อคลึง

Photo Credit: (c) http://thai.tourismthailand.org/

ธารน้ำร้อนบ่อคลึง : ตั้งอยู่ที่ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ธารน้ำร้อนขนาดเล็กที่เกิดจากน้ำแร่ไหลซึมจากน้ำใต้ดินผ่านซอกหินจากเทือกเขาตะนาวศรี เป็นระยะทางราว ๆ 150 เมตร ลงมาสู่บ่อน้ำร้อนข้างล่าง ให้บรรยากาศแบบไทย ๆ และประโยชน์จากวารีบำบัด เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00 น. – 18.00 น.

ทำเลน่าอยู่,ทำเลแนะนำ,ราชบุรี,บ้านราชบุรี,บ้านมือสองราชบุรี,ที่ดินราชบุรี
น้ำตกผาแดง

Photo Credit: (c) http://salinrat.blogspot.com/

น้ำตกผาแดง : ตั้งอยู่ที่ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อยู่ระหว่างทางขึ้นเขากระโจม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ผจญภัย สัมผัสกับหมอกบนยอดเขา น้ำตกขนาดกลางที่มีเกิดจากต้นน้ำห้วยลันดาและน้ำจากหลาย ๆ ลำห้วยบนเขากระโจมไหลมารวมตัวกัน ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะแวะน้ำตกผาแดงในตอนกลับจากชมหมอกตอนเช้าบนยอดเขากระโจม

ทำเลน่าอยู่,ทำเลแนะนำ,ราชบุรี,บ้านราชบุรี,บ้านมือสองราชบุรี,ที่ดินราชบุรี
เขาแก่นจันทร์

Photo Credit: (c) http://woodychannel.com/

เขาแก่นจันทร์ : ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เขาแก่นจันทร์ หรือ เขาจันทร์แดง มีความสูงราว ๆ 141 เมตร มีถนนตัดขึ้นไปถึงยอดเขาสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ตัวเมืองราชบุรี มีวิหารประดิษฐานพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “พระสี่มุมเมือง” เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่ 07.00-18.00 น. ฟรี !!!

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เที่ยวราชบุรี.com,ratchaburi.go.th และth.wikipedia.org

                                                                                                                                           

Dot Property เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ซื้อ-ขาย อย่างมืออาชีพ…

ท่านต้องการขายอสังหาริมทรัพย์อยู่หรือไม่ ลงประกาศขายกับ Dot Property ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงประกาศง่าย ขายได้ไว
หรือหากท่านกำลังมองหา คอนโดมือสอง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน เว็บไซต์ Dot Property มีให้ท่านเลือกมากกว่า 300,000 รายการ ได้ตรงตามความต้องการ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย