เรื่องน่ารู้ในการดีดบ้าน

จากการที่มีข่าวบ้านถล่มจากการดีดบ้าน ทำให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตนั้น หลายๆคนคงต้องคิดหนักโดยฉพาะผู้ที่กำลังคิดจะดีดบ้านหนีน้ำท่วม ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วม หรือ บ้านที่ต่ำกว่าพื้นถนน

การดีดบ้านให้ปลอดภัยนั้น เป็นเรื่องที่ยากพอสมควร เพราะต้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน อีกทั้งต้องมีการวางแผนการทำงาน การวางผังสำหรับเสริมฐานรากใหม่ และ ต้องคำนวณจุดต่างๆที่จะตัดและยกดีดตัวบ้านขึ้นสูง ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญความเชี่ยวชาญและอุปกรณ์ที่พร้อม แต่ส่วนใหญ่ที่เรามักเห็นกันนั้นคือการดีดบ้านในแบบธรรมดาตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ใช้อุปกรณ์ที่ธรรมดา เช่น แม่แรง รอก และ อุปกรณ์การตัดต่างๆ อีกทั้งผู้รับเหมาส่วนใหญ่นั้นไม่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมเพียงพอ ส่วนใหญ่อาศัยประสบการณ์ ซึ่งปัจจุบันนี้ประสบการณ์อย่างเดียวอาจใช้ไม่ได้ ต้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยด้วยดีดบ้าน

ปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดความเสียหายในการดีดบ้านคือ อุปกรณ์หลักอย่างแม่แรงไม่สามารถรับน้ำหนักตัวบ้านได้ รอกยกไม่ได้มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญของทีมงาน ซึ่งเมื่อเกิดเหตุขึ้นผลมักออกมาอย่างที่เราเห็นกันตามข่าว ซึ่งการดีดบ้านอย่างไรให้ปลอดภัย นั้นมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรและแบบไหนที่เราควรจะทราบไว้เป็นความรู้เบื้องต้น คือ อันดับแรก การเลือกผู้รับเหมาที่มีความสามารถจริงๆ มีความรู้ทั้งการก่อสร้าง และ วิศวกรรม มีผลงานการดีดบ้านที่เสร็จสมบูรณ์และปลอดภัย ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย มีการวางแผนการทำงาน การคำนวณจุดที่ต้องตัดและยกตามหลักวิศวกรรม ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราสามารถสอบถามได้จากผู้รับเหมา หรือ บางคนใช้วิธีหาจากอินเตอร์เน็ตซึ่งเราสามารถดูผลงานที่ผ่านมาได้ ดูรายละเอียดคร่าวๆได้ นอกจากนี้ ทางผู้รับเหมาเองต้องเชี่ยวชาญจริงๆสามารถยกดีดบ้านของลูกค้าได้อย่างปลอดภัย ต้องมีการดูลักษณะของบ้าน ดูแผนผังหรือพิมพ์เขียวของบ้านที่ต้องการดีด (ถ้ามี) ต้องคำนวนว่าสามารถยกได้สูงเท่าไหร่จึงจะปลอดภัย การเสริมฐานรากนั้นต้องทำแบบไหนถึงจะรับน้ำหนักตัวบ้านได้ปลอดภัย พร้อมกับรองรับการทรุดตัวของพื้นดิน รับแรงสั่นเทือนได้

การดิดบ้านให้ปลอดภัยนั้นการทำงานอย่างคร่าวๆคือ ต้องขุดเดีดบ้าน2จาะรอบตัวบ้านจนถึงฐานของคานที่อยู่ใต้ดิน สร้างฐานรองรับอุปกรณ์ในการดีดบ้านคือแม่แรงที่ต้องใช้แม่แรงที่ได้มาตรฐานเช่น แม่แรงไฮโดรลิค ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์อย่างถี่ถ้วนว่าวางถูกต้องตามจุดต่างๆ ยึดอุปกรณ์ให้แน่นหนา ตรวจสอบฐานอุปกรณ์ว่าอยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมด รวมทั้งจุดที่ยึดกับตัวบ้าน เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยจึงทำการยกบ้านในทุกๆจุดพร้อมๆกันซึ่งหากเป็นแม่แรงไฮโครลิคจะมีเครื่องมือควบคุมทำให้สามารถดีดบ้านขึ้นพร้อมกันได้ทุกจุด เมื่อดีดบ้านขึ้นแล้วก็จะเช็คระดับความสูง เช็คระดับฐานราก ว่าอยู่ในจุดที่ต้องการหรือไม่ มีการเอียงตรงจุดไหนหรือเปล่า หากเรียบร้อยดีก็สามารถทำการเชื่อฐานรากใหม่ เสริมความแข็งแรงและความสูงของเสาใหม่ให้เรียบร้อยและปรับปรุงพื้นที่ใต้บ้านตามที่ต้องการ

จากที่กล่าวมาทั้งหมดอาจจะดูง่ายแต่จริงๆแล้วขั้นตอนต่างๆนั้นยุ่งยากและต้องมีความชำนาญพร้อมอุปกรณ์ที่พร้อมจริงๆ จึงจะทำการดีดบ้านให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นก่อนการดีดบ้านควรเลือกผู้รับเหมาที่เชี่ยวชาญจริงๆ และ ผู้รับเหมาต้องคำนวณระยะการดีด การเสริมเสาเข็ม ให้ละเอียดเพื่อความปลอดภัยด้วย

ข่าวและบทความข้างต้นนี้จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ดอท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการส่งข่าวเกี่ยวกับแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]