Search

ขอสินเชื่อ - search results

If you're not happy with the results, please do another search
สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้าน ของแต่ละธนาคาร อัพเดทล่าสุด !!! เดือน ตุลาคม 2562

สำหรับท่านใดที่ต้องการมีครอบครัว หรือขยับขยายที่อยู่อาศัยให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังกังวลเรื่องการขอกู้ สินเชื่อบ้าน จากธนาคาร และเรื่องดอกเบี้ยบ้านต่างๆ วันนี้เรามีข้อมูลสินเชื่อบ้านการกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของแต่ละธนาคารอัพเดทเดือน ตุลาคม 2562 นี้ มาไว้ให้ทุกๆท่านได้ใช้ประกอบการตัดสินใจกันด้วย   สินเชื่อบ้าน ของแต่ละธนาคาร เดือน  ตุลาคม 2562 อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป อัตราดอกเบี้ย   วงเงินสูง สูงสุด 70-95% ของมูลค่าหลักประกัน หากราคาซื้อขายสูงเกินกว่า 10 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 80%...
เงินเดือน

เงินเดือน 3 หมื่น ซื้อ บ้าน-คอนโด แถวไหนโอเคสุด

หลังจาก ธนาคารแห่งประเทศไทยแสดงความเป็นห่วงต่อภาวะหนี้ครัวเรือนของคนไทยและปัญหาของการเกิดหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา จนเป็นที่มาของมาตรการควบคุมเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อหรือ LTV ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา และเกิดกระแสที่หลากหลายในช่วงที่ผ่านมาแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงไม่ผ่อนผันเรื่องของ LTV ใหม่นี้ เพราะธนาคารมองที่ปลายทางของการขอสินเชื่อในกลุ่มผู้ซื้อคอนโดมิเนียม ที่มีการขอสินเชื่อธนาคารมากกว่าราคาที่ควรจะเป็น ซึ่งมีผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ธนาคารให้ความร่วมมือด้วยแต่การควบคุมการขอสินเชื่อโดยการออกเกณฑ์ LTV แบบนี้ เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือแก้ออกมาไม่ตรงกับจุดเท่าที่ควร เพราะผู้ซื้อจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีปัญหาทางการเงินหรือหนี้สินก็ไม่สามารถขอสินเชื่อธนาคารได้หรือไม่อยากซื้ออสังหาริมทรัพย์เพราะต้องใช้เงินวางดาวน์เพิ่มขึ้น เงินเดือน 3 หมื่น ซื้อ บ้าน-คอนโด แถวไหนโอเคสุด มาตรการใหม่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะมีการประกาศออกมาเพิ่มเติมเพื่อเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการพิจารณาการขอสินเชื่อธนาคารและเป็นมาตรฐานที่เจ้าหน้าที่ธนาคารทุกรายต้องปฏิบัติตามเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ คือ มาตรฐานการปล่อยสินเชื่อโดยพิจารณาภาระหนี้ต่อรายได้...

เพราะอะไร ติดเครดิตบูโร ยังคงค้ำประกันบ้านได้

สำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อบ้าน และต้องหาคนค้ำประกัน หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า ติดเครดิตบูโร นั้น ค้ำประกันบ้านได้หรือไม่และมีผลต่อการที่ผู้ขอกู้จะยื่นกู้ หรือไม่ มาดูกัน !!   ติดเครดิตบูโร เพราะอะไรยังคงค้ำประกันบ้านได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 วรรคแรก ที่กล่าวไว้ว่าอันว่าค้ำประกันนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ค้ำประกัน ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่ง เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น อนึ่ง สัญญาค้ำประกันนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่มซึ่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวก็ไม่มีบทบัญญัติห้ามบุคคลที่มีชื่อติดบัญชีดำแห่ง เครดิตบูโร เข้าทำสัญญาค้ำประกันต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ค่าเช่าซื้อกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระหนี้แต่ประการใด...
สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้าน ของแต่ละธนาคาร อัพเดทล่าสุด !!! เดือน กันยายน 2562

สำหรับท่านใดที่ต้องการมีครอบครัว หรือขยับขยายที่อยู่อาศัยให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังกังวลเรื่องการขอกู้ สินเชื่อบ้าน จากธนาคาร และเรื่องดอกเบี้ยบ้านต่างๆ วันนี้เรามีข้อมูลสินเชื่อบ้านการกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของแต่ละธนาคารอัพเดทเดือน  กันยายน 2562 นี้ มาไว้ให้ทุกๆท่านได้ใช้ประกอบการตัดสินใจกันด้วย   สินเชื่อบ้าน ของแต่ละธนาคาร เดือน  กันยายน 2562 อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัยปรับใหม่ รับสินเชื่อนโยบาย     ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป รายละเอียดสินเชื่อ เป็นบุคคลธรรมดามีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป  มีรายได้ประจำ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งต้องแสดงหลักฐานรายได้ที่ชัดเจน ย้อนหลังไม่น้อยกว่า...
ยื่นเสียภาษี

ไม่เคยยื่นเสียภาษี ทำให้กู้บ้านยากจริงหรือ

ยื่นเสียภาษี จำเป็นต่อการขอสินเชื่อกู้บ้านจริงหรือ..?  แล้วถ้าคนที่ยังไม่ได้เริ่มเสียภาษี ไม่มีสิทธิกู้ซื้อบ้านเลย จริงหรือไม่ วันนี้เรามาหาคำตอบกัน   ไม่เคย ยื่นเสียภาษี  กู้บ้านไม่ได้จริงหรือ..? ใบหลักฐานการเสียภาษีหรือภงด.91 / ทวิ 50 ของปีที่ผ่านมา จำเป็นจริงไม่ ทำไมหลายๆธนาคารต้องให้เรายื่นเอกสารนี้เพื่อขอกู้ซื้อบ้าน นั้นก็เพราะว่า ตามหลักกฎหมายใหม่ หลายๆสถาบันการเงินจะใช้หลักฐานทางภาษีเป็นตัวพิจารณาเครดิตผู้กู้เท่านั้น ทำให้บางคนที่รายรับเกือบ 50,000-80,000 บาท แต่ยังกู้ไม่ผ่านนั้นก็เพราะว่า ธนาคารจะดูแต่ รายได้ตอนเสียภาษี หากรายได้ตอนเสียภาษีน้อย...
บ้านมือสอง

นับถอยหลัง 29 ส.ค.นี้ พบกับบ้านราคาถูก จาก ธอส. เริ่มต้น 5 แสนบาท

ธอส. จัดให้งาน ขายบ้านมือสองในงาน บ้านมือสอง NPA Grand Sale 2019 พบบ้านมือสองของธนาคารซึ่งได้มาจากการโอนทรัพย์ชำระหนี้, ทรัพย์ที่ได้มาจากการบังคับคดี และทรัพย์ที่ได้มาจากการเช่าซื้อ อันประกอบด้วย ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลผ่อนดาวน์ 0% นานสูงสุด 60 เดือน * หรือ เทดาวน์ 20%...
กู้บ้าน

ธอส. พร้อมปล่อย กู้บ้าน ดอกเบี้ยถูก 2.5% 3 ปีแรก เป็นเจ้าแรกในไทย

ธอส. เด้งรับนโยบายรัฐกระตุ้นอสังหาฯ อัดสินเชื่อ 5 หมื่นล้าน ดอกต่ำ 2.5-2.75% คงที่ 3 ปีแรก ให้ กู้บ้าน รายละ 3-5 ล้าน  หากกระทรวงการคลังไฟเขียวพร้อมปล่อยกู้ 1 ก.ย.ทันที ให้สิทธิ์ทั้งผู้ที่กู้ใหม่ กลุ่มซื้อขายเปลี่ยนมือ และปรับโครงสร้างหนี้จากสถาบันการเงินอื่น   ธอส. พร้อมปล่อย กู้บ้าน ดอกเบี้ยถูก...
สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้าน ของแต่ละธนาคาร อัพเดทล่าสุด !!! เดือน สิงหาคม 2562

สำหรับท่านใดที่ต้องการมีครอบครัว หรือขยับขยายที่อยู่อาศัยให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังกังวลเรื่องการขอกู้ สินเชื่อบ้าน จากธนาคาร และเรื่องดอกเบี้ยบ้านต่างๆ วันนี้เรามีข้อมูลสินเชื่อบ้านการกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของแต่ละธนาคารอัพเดทเดือน  สิงหาคม 2562 นี้ มาไว้ให้ทุกๆท่านได้ใช้ประกอบการตัดสินใจกันด้วย สินเชื่อบ้าน ของแต่ละธนาคาร เดือน สิงหาคม 2562 อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัยปรับใหม่ รับสินเชื่อนโยบาย     ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป รายละเอียดสินเชื่อ เป็นบุคคลธรรมดามีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป  มีรายได้ประจำ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งต้องแสดงหลักฐานรายได้ที่ชัดเจน ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6...
บัตรเครดิต

คนมีบัตรเครดิตเยอะ จะทำให้ขอกู้บ้านยากมากขึ้น จริงหรือมั่ว

มาอัพเดทกันหน่อยในยุคสมัยก่อนที่มีความเชื่อว่าคนที่มี บัตรเครดิต เยอะ(หลายใบ)มีผลเสียต่อการเตรียมยื่นกู้ซื้อบ้าน จนทำให้หลายๆคนแจ้งยกเลิกบัตรก่อนทำการขอกู้บ้าน เอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันดีกว่า ว่าความเชื่อที่ว่า คนมีบัตรเครดิตเยอะจะทำให้ส่งผลต่อการขอกู้เงินซื้อบ้านใหม่หรือจำเป็นหรือไม่ต้องปิดบัตรก่อนกู้ เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกัน.... บัตรเครดิตเยอะ จะทำให้ขอกู้บ้านยาก จริงหรือ จริงๆคนที่มีบัตรเครดิตเยอะ  จะทำให้ขอกู้บ้านยากนั้น จริงๆขึ้นอยู่ที่ปัจจัยและสถานการณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับนโยบาย/เกณฑ์การอนุมัติของแต่ละธนาคารดังนั้น จึงตอบได้เลยว่าคนมีบัตรเครดิตเยอะจะส่ง ผลและไม่มีผลค่ะ  โดยเราจะแยกตอบได้ดังนี้ -ไม่มีผล  ขอเริ่มจากไม่มีผลก่อนเลยเพราะว่าการมีบัตรเครดิตเยอะจะไม่มีผลอะไรกับคนที่ไม่มียอดค้างชำระและน้อยมากๆที่ธนาคารเอามาคิดตรงนี้  ส่วนใหญ่ที่จะเจอคือ โดนพนักงานสาขาขู่ในเวลาต้องการประเมิณเบื้องต้นเท่านั้น แต่เอาเข้าจริงๆพนักงานแบงค์หลายๆคนที่ขู่คนพวกนี้ไม่ได้เป็นคนอนุมัติสินเชื่อสำหรับ ปล่อยกู้บ้าน ดังนั้นไม่มีผลแน่นอน หรืออีกกรณีคือ ทาง ฝ่ายสินเชื่อธนาคาร...
ผ่อนบ้าน

อย่าผ่อนบ้านหรือคอนโดกับเจ้าของโดยตรงโดยไม่ผ่านธนาคาร!!

วันนี้เรามีเรื่องอยากจะมาเตือนภัยสมาชิกเว็บไซต์ Dot Property เล็กๆน้อยๆ ที่บางท่านอาจจะพอเห็น หรือพบเจอกันมาบ้าง กับการ ผ่อนบ้าน หรือ ผ่อนคอนโดกับเจ้าของโดยตรง โดยไม่ได้ทำการผ่อนผ่านธนาคาร ว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนในการทำแบบนี้ เพื่อไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อกับเรื่องนี้ โอกาสที่จะโดนบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ อีกจุดอ่อนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ มีโอกาสที่เจ้าของทรัพย์จะบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อเมื่อใดก็ได้ หากมีการผิดนัดชำระ ส่วนเงินที่ชำระราคามาแล้วแต่ก่อน ให้ตกเป็นสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินโดยถือเสมือนว่าเป็นค่าเช่า ผู้เช่าซื้อไม่มีสิทธิเรียกคืนจากเจ้าของได้ ซึ่งโมเดลแบบนี้ มีไว้หลอกกินเงินดาวน์จากคนที่สถานะการเงินแย่ ยื่นกู้ธนาคารก็ไม่ได้รับการอนุมัติ จึงได้มีการผ่อนตรงๆกับเจ้าของเพราะง่าย ซึ่งถ้าผ่อนจนจบสัญญาก็ดีไป แต่หากผ่อนไม่ไหว...