Pray for NEPAL : ช่องทางการรับบริจาค

เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ได้สร้างความสูญเสียมากมายอย่างประเมินค่าไม่ได้ ทางเว็บไซต์ Dot Property จึงขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ทั้งนี้ทุกท่านสามารถช่วยเหลือชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ โดยสามารถบริจาคสิ่งของและปัจจัยเพื่อการดำรงชีพได้ที่สถานที่ดังต่อไปนี้ค่ะ

1. ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรม ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

2. สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์

           เปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือและปัจจัยอื่นๆ ณ ศูนย์รับบริจาค ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือโอนเงินผ่านบัญชี “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล” เลขที่บัญชี 179-204684-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา วงเวียนโอเดียน

3. สภากาชาดไทย

           บัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 001-1-34567-0 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม หรือโทรสอบถามที่ 02-256-4440-3

4. องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

           โอนเงินบริจาคเข้าบัญชียูนิเซฟ บริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส บริจาคผ่านบัตรเครดิต หรือบริจาคออนไลน์ สามารถดูช่องทางบริจาคได้ที่ www.unicef.or.th

5. มูลนิธิพันดารา

           องค์กรการกุศลเพื่ออนุรักษ์ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต สามารถบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ชื่อ “มูลนิธิพันดารา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล”

                      – ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขบัญชี 391-2-66998-9
                      – ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ เลขบัญชี 038-4-31667-8
                      – ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขบัญชี 924-0-05512-0

           ติดต่อสอบถาม 087-8299387 / 083-3008119

6.สมาคมคนเนปาลโพ้นทะเล

           ซึ่งเป็นการรวมตัวของชาวเนปาลที่อาศัยในประเทศไทย เปิดบัญชีรับบริจาคเงินช่วยเหลือ ผ่านบัญชี “Khagendra Rai Dhakal” เลขบัญชี 391-2-66998-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท และตั้งตู้รับบริจาคเงินช่วยเหลือที่ห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ทั้ง 3 สาขา

7. ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย

           วิธีการคือ กดปุ่ม บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ ATM SCB ทั่วประเทศ หรือ บริจาคเงินเข้าบัญชีเลขที่ 111-3-90911-5 มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์ เพื่อผู้ประสบภัย และหากต้องการใบเสร็จลดหย่อนภาษี ให้ Fax สำเนาการโอน พร้อมชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทร ไปที่ 02-544-1040

           สำหรับผู้ที่มีญาติหรือคนรู้จักอยู่ที่เนปาล ขณะนี้สามารถติดต่อข้อมูลผ่านกระทรวงการต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 094-003-7190 / 094-003-7191 / 085-911-4076 หรือติดต่อสถานทูตไทย ประจำกรุงกาฐมัณฑุโดยตรงที่หมายเลข 977-1441-4372

ที่มา : ไทยพีบีเอส และ โซเชียล มีเดีย