โครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ในพระสมุทรเจดีย์, สมุทรปราการ

เอ็มซีพี่ มินิแฟคตอรี่ (MCP minifactory) ตั้งอยู่ที่ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จัง...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker สมุทรปราการ, Thailand / เชิงพาณิชย์