×
ESC
อนุญาตให้แจ้งเตือนอัพเดทข่าวสารต่างๆจาก Dot Property

ประกาศให้เช่าคอนโด ใกล้ BTS ราชเทวี

2344 ผลลัพธ์

เช่าคอนโด BTS ราชเทวี

เช่าคอนโด BTS ราชเทวีวิถีชีวิตของคนทำงานในเมืองใหญ่ๆ โดยเฉพาะเขตกรุงเทพฯ การเช่าห้องชุดจากคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้กับที่ทำงานหรืออยู่ในบริเวณที่มีสถานีรถไฟฟ้า ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการเดินทางได้มาก โครงการคอนโดใกล้ BTS ราชเทวี เป็นทำเลที่ได้รับความสนใจ เพราะเป็นย่านการค้าการบริการที่มีผู้คนพลุกพล่าน มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งแหล่งช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า ออฟฟิศ อาคารสำนักงาน ร้านค้า และร้านอาหาร ทำให้การพักอยู่ในย่านนี้ได้รับความสะดวกสบายในทุกๆด้าน

รายละเอียดต่างๆก่อนตัดสินใจทำสัญญาเช่า

สำหรับการเช่าห้องพักในคอนโดมิเนียม เป็นบ้านหรือที่พักที่ให้ความสะดวกสบายและหาได้ง่ายในทำเลใกล้สถานีรถไฟฟ้า แต่ควรศึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายและรายละเอียดต่างๆก่อนตัดสินใจทำสัญญาเช่า เช่น

1.ราคาค่าเช่าเหมาะสมหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับคอนโดที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมีขนาดและลักษณะเดียวกัน     

2.รายละเอียดเรื่องการเสียภาษี การเสียภาษีเป็นเรื่องที่ผู้เช่าส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญหรือสนใจ แต่อาจมีระบุไว้ในสัญญาเช่า เช่น

*ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เหตุที่ผู้เช่าไม่ได้ให้ความสนใจ เนื่องจากรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นของผู้ให้เช่า แต่ในกรณีที่ผู้เช่าเป็นบุคคลธรรมดา และผู้เช่าเป็นนิติบุคคลโดยปกติจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของจำนวนค่าเช่าแต่ละครั้ง ดังนั้นหากผู้เช่าเช่าในนามนิติบุคคลต้องศึกษารายละเอียดต่างๆเหล่านี้ด้วยความเข้าใจ

*ค่าอากรแสตมป์ที่ติดบนตัวสัญญาเช่า ถึงแม้จะเป็นเงินจำนวนไม่มากแต่ก็เป็นเงื่อนไขที่สร้างปัญหาให้กับผู้เช่าและผู้ให้เช่าได้ หากไม่ศึกษาหรืออ่านสัญญาเช่าโดยละเอียด

3.ศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายส่วนกลางว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

4.ศึกษาทำเลที่ตั้ง ถึงแม้จะเป็นคอนโดมิเนียมซึ่งตั้งอยู่ในย่านที่มีคนพลุกพล่านมีสิ่งอำนวยความสะดวก มีาธารณูปโภคอุปโภคพร้อม ก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัย เส้นทางเข้าออกสะดวกสบายเป็นทางตันหรือสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทาง

ห้องชุดในคอนโดมิเนียมโครงการต่างๆที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าทุกแห่ง ส่วนใหญ่ให้ความสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทาง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งภายในภายนอก และมีสภาพแวดล้อมที่พร้อมไปด้วยสิ่งสาธารณูปโภคอุปโภค ราคาค่าเช่าจึงค่อนข้างแพงดังนั้นการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆช่วยให้ได้ห้องชุดในคอนโดที่พร้อมสมบูรณ์มากที่สุด พื้นที่ที่เป็นที่นิยมในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ เช่าคอนโด BTS พญาไท, เช่าคอนโด BTS อนุสาวรีย์

ข้อมูลราคาขายเช่า