×
ESC
อนุญาตให้แจ้งเตือนอัพเดทข่าวสารต่างๆจาก Dot Property

ประกาศขายบ้าน ในแม่เหียะ, เชียงใหม่

47 ผลลัพธ์

ขายบ้าน แม่เหียะ อีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความเจริญอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด

บ้านแม่เหียะบนพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ถือได้ว่าเป็นองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในท้องที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่เหียะทั้งตำบล จึงมีการประกาศขายบ้าน แม่เหียะเป็นจำนวนมาก โดยที่ภายในเมืองแม่เหียะจะมีแปลงทดลอง พร้อมทั้งแปลงสาธิตทางการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ และนอกจากนี้แล้ว พื้นที่แม่เหียะยังคงเป็นพื้นที่ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของไทย  

สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปในบริเวณนี้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พื้นที่แม่เหียะทั้งหมด มีการใช้ระยะเวลา 17 ปี เพื่อที่จะสามารถพัมนาจากองค์การบริหารส่วนตำบล ให้กลายเป็นเทศบาลเมืองในปัจจุบัน และหลังจากที่เป็นเทศบาลเมือง พื้นที่แม่เหียะทั้งหมดก็พัฒนาไปได้เรื่อย ๆ มีความเจริญมากขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้ เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากันเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ พื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชากร ก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน พร้อมทั้งอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ ที่มีการประกาศขาย ประกาศให้เช่ากันอย่างพร้อมเพียง ไม่ว่าจะเป็นการประกาศขายบ้าน แม่เหียะ การประกาศขายคอนโดมิเนียมหลากหลายราคา หรือแม้กระทั่งสถานที่พักอาศัยในรูปแบบอื่น ๆ ที่มีความสวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่แสนจะสงบ และประชากรส่วนใหญ่ก็ยังคงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุข มีความสะดวกสบายไปเสียทุกด้าน ถึงแม้จะมีการใช้ชีวิตตามรูปแบบสังคมดั้งเดิม แต่ประชากรของแม่เหียะส่วนใหญ่ ก็ยังคงสามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับความเจริญที่รวดเร็วได้อย่างดีเยี่ยม

นอกจากจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียบพร้อม ก็ยังคงมีสถานที่ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่แม่เหียะมากมาย อย่างเช่น ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่นี้ไม่นาน แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดท้องถิ่น และยังคงให้ผลลัพธ์แบบตรงข้าม ซึ่งในปัจจุบันมีชาวต่างชาติให้ความสนใจ และเดินทางเข้ามาพักผ่อนภายในพื้นที่นี้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งคนพื้นถิ่น คนต่างถิ่น และชาวต่างชาติ ก็เริ่มที่จะเข้ากันได้เป็นอย่างดี และใช้วิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกัน จนทำให้มีการเลือกซื้อขายบ้าน แม่เหียะกันมากยิ่งขึ้น พื้นที่ที่เป็นที่นิยมสำหรับบ้านในบริเวณนี้ ได้แก่ บ้านป่าแดด, บ้านสันผีเสื้อ

ข้อมูลราคาขายเช่า