×
ESC
อนุญาตให้แจ้งเตือนอัพเดทข่าวสารต่างๆจาก Dot Property

โครงการวิลล่า ในพัทยา, ชลบุรี

โกลเด้น เมาเท่น วิลล่า 2 (Golden Mountain Villa 2) ตั้งอยู่ที่ พัทยา ชลบุรี ภายในโครงการประกอบไ...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker ชลบุรี, Thailand / บ้าน
ฟอกซ์ลี วิลล่า (Foxlea Villas) ตั้งอยู่ที่ พัทยา ชลบุรี ภายในโครงการประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะ...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker ชลบุรี, Thailand / บ้าน
ฟลาวเวอร์ ปาร์ค วิลล่า (Flower Park Villa) ตั้งอยู่ที่ พัทยา ชลบุรี ภายในโครงการประกอบไปด้วยสิ่...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker ชลบุรี, Thailand / บ้าน
Grange Park Villas เป็นวิลล่าที่ถูกพัฒนาโดย 124 ไพรเวซี่ คอนโดมิเนียม 124 ไพรเวซี่ คอนโดมิเนียม ยังเ...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker ชลบุรี, Thailand / วิลล่า
อิสเทิร์น พาร์ค (Eastern Park) ตั้งอยู่ที่ พัทยา ชลบุรี ภายในโครงการประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะ...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker ชลบุรี, Thailand / บ้าน
ฮิลล์วิว วิลล่า เป็นวิลล่าที่ถูกพัฒนาโดย 124 ไพรเวซี่ คอนโดมิเนียม 124 ไพรเวซี่ คอนโดมิเนียม ยังเป็น...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker ชลบุรี, Thailand / วิลล่า
เอกมงคล วิลเลจ 4 (Eakmongkol Village 4) ตั้งอยู่ที่ พัทยา ชลบุรี ภายในโครงการประกอบไปด้วยส...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker ชลบุรี, Thailand / บ้าน
กรีน เรสซิเดนซ์ พูล วิลลา เป็นวิลล่าที่ถูกพัฒนาโดย 124 ไพรเวซี่ คอนโดมิเนียม 124 ไพรเวซี่ คอนโดมิเนี...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker ชลบุรี, Thailand / วิลล่า
ไอส์แลนด์ วิว เรสซิเดนซ์ เป็นบ้านที่ถูกพัฒนาโดย 124 ไพรเวซี่ คอนโดมิเนียม 124 ไพรเวซี่ คอนโดมิเนียม...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker ชลบุรี, Thailand / บ้าน
เซนทรัล พาร์ค 3 (central park 3) ตั้งอยู่ที่ พัทยา ชลบุรี ภายในโครงการประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความ...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker ชลบุรี, Thailand / บ้าน
บอสส์ วิลเลจ (Boss Village) ตั้งอยู่ที่ พัทยา ชลบุรี ภายในโครงการประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker ชลบุรี, Thailand / บ้าน
บ้านพัทยา 5 (Baan Pattaya 5) ตั้งอยู่ที่ พัทยา ชลบุรี ภายในโครงการประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดว...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker ชลบุรี, Thailand / บ้าน
บ้านมัณตรา (Baan Mantra) ตั้งอยู่ที่ พัทยา ชลบุรี ภายในโครงการประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบ...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker ชลบุรี, Thailand / บ้าน
บ้านดุสิต วิเลจ (Baan Dusit Village) ตั้งอยู่ที่ พัทยา ชลบุรี ภายในโครงการประกอบไปด้วยสิ่งอำนวย...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker ชลบุรี, Thailand / บ้าน
บ้านดุสิต พัทยา เลค (Baan Dusit Pattaya Lake) ตั้งอยู่ที่ ห้วยใหญ่ ,บางละมุง ,ชลบุรี ภายในโครงก...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker ชลบุรี, Thailand / บ้าน
บ้านชาลิตา 2 (Baan Chalita 2) ตั้งอยู่ที่ พัทยา จังหวัดชลบุรี ภายในโครงการประกอบไปด้วยสิ่งอำนวย...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker ชลบุรี, Thailand / บ้าน
บ้านชาลิตา 1 (Baan Chalita 1) ตั้งอยู่ที่ พัทยา จังหวัดชลบุรี ภายในโครงการประกอบไปด้วยสิ่งอำนวย...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker ชลบุรี, Thailand / บ้าน
@43 Village Huay Yai เป็นบ้านที่ถูกพัฒนาโดย 124 ไพรเวซี่ คอนโดมิเนียม 124 ไพรเวซี่ คอนโดมิเนียม ยังเ...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker ชลบุรี, Thailand / บ้าน
888 วิลลาส พาร์ค (888 Villas Park) ตั้งอยู่ที่ ถ.พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภายในโ...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker ชลบุรี, Thailand / บ้าน
นทีกานต์ ปาร์ค วิว (Natheekarn Park View) ตั้งอยู่ที่ ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภายในโครงการปร...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker ชลบุรี, Thailand / บ้าน