×
ESC
อนุญาตให้แจ้งเตือนอัพเดทข่าวสารต่างๆจาก Dot Property

ประกาศให้เช่าที่ดิน ในประเทศไทย

758 ผลลัพธ์

ที่ดินให้เช่าทำอย่างไรจะปล่อยได้เร็ว

เช่าที่ดินสำหรับนักลงทุนธุรกิจ อาทิ โรงแรม ห้างร้าน ฯลฯ มักสรรหาที่ดินให้เช่าหรือซื้อขายเลย สำหรับที่ดินให้เช่าแปลงใหญ่ ๆ จะถูกใจห้างร้านที่ขยายสาขายังต่างอำเภอในจังหวัดนั้น เพราะสามารถยุติการให้บริการได้ทันทีหากผลประกอบการไม่เป็นตามยอดตั้งไว้ หรือผู้ถือครองที่ดินไม่ยินยอมที่จะขายให้เพียงเช่าที่ดินประกอบธุรกิจเท่านั้น ซึ่งสัญญาอาจทำเกิน 10 ปีก็ได้ เพราะการซื้อที่ดินนับเป็นการลงทุนของธุรกิจอีกข้อหนึ่ง เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังนั้นนักธุรกิจจึงเลือกที่ดินให้เช่ามากกว่า เพียงแต่ต้องลงทุนสร้างอาคารเองส่วนใหญ่ตัวอาคารมักไม่ใช่คอนกรีตที่แข็งแรง เพราะเป็นธุรกิจเพียงชั่วคราว หากคุณมีที่ดินในครอบครองและต้องการให้ที่ดินก่อประโยชน์ ควรศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างมูลค่าของที่ดินให้เช่า

ปรับปรุงสภาพ  ก่อนการปล่อยที่ดินให้เช่าควรปรับปรุงที่ดินให้เรียบร้อย ตั้งแต่กำจัดวัชพืช ถางหญ้า ปรับหน้าดิน ถ้าที่ดินดันต่ำกว่าถนนก็ควรปรับให้ใกล้เคียงในระดับหนึ่ง ซึ่งการถมดินต้องใช้เวลาให้ดินแข็งตัว (ไม่เกิดการยุบ) ประมาณ 1 ปี เพื่อให้ดินคายความชื้น

ติดป้ายให้ชัดเจน ป้ายแสดงเจตจำนงว่าต้องการให้ “เช่า” หรือ “ขาย” ต้องชัดเจน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ นอกจากติดป้ายประกาศที่แปลงที่ดินให้เช่าแล้ว ต้องติดประกาศในที่คนพลุกพล่านหรือพบเห็นได้ง่าย โดยระบุขนาดพื้นที่ให้ชัดเจนว่ากี่ไร่ กี่งาน ระบุข้อดีด้วยว่า ใกล้ชุมชน ติดถนนเชื่อมหมู่บ้าน เป็นต้น

หาช่องทางประกาศขายหลาย ๆ ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นนายหน้า หรือนายทุนที่น่าจะสนใจที่ดินแปลงนั้น แม้แต่โลกออนไลน์ก็เป็นช่องทางที่ช่วยให้คนพบเห็นการประกาศให้เช่าที่ดินได้ง่ายขึ้น ถ้าใครต้องการขยายกิจการและมองหาที่ดินให้เช่าอยู่จะติดต่อคุณทันที

กำหนดมูลค่าให้เหมาะสม ตั้งแต่ราคาประเมินจากกรมที่ดิน เลียบเคียงจากที่ดินใกล้เคียงกันว่าตั้งราคาอย่างไร ดูทำเลที่ตั้งว่าได้เปรียบแค่ไหน เช่น ใกล้ชุมชน ใกล้สถานที่สำคัญของท้องที่ ติดถนนหลัก ซึ่งราคาให้เช่าไม่จำเป็นต้องเป๊ะตามที่คุณต้องการ ดูราคาที่ผู้เช่าเสนอมาหากถูกใจก็ตกลงกัน แต่คุณต้องมองอนาคตของที่ดินแปลงนั้นด้วยว่า โอกาสพัฒนาความเจริญมาก-น้อยแค่ไหน 

ข้อมูลราคาขายเช่า