ประกาศให้เช่าทาวน์เฮ้าส์ ในท่าศาลา, เชียงใหม่

9 ผลลัพธ์

ข้อมูลราคาขายเช่าของทาวน์เฮ้าส์ทำเลท่าศาลา

ราคาเฉลี่ยของทาวน์เฮ้าส์ ที่มีการลงประกาศในท่าศาลา คือ ฿ 2,810,648 ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรของทาวน์เฮ้าส์ ที่มีการลงประกาศในท่าศาลา คือ ฿ 24,801 ต่อตารางเมตร
ค่าเช่าเฉลี่ยของทาวน์เฮ้าส์ ที่มีการลงประกาศในท่าศาลา คือ ฿ 13,648 ต่อเดือน
ผลตอบแทนการลงทุนของทาวน์เฮ้าส์ โดยเฉลี่ยของโครงการ ท่าศาลา นี้เท่ากับ 5.8%