บริษัท อนามาย่า เอสเตท จำกัด - เจ้าของโครงการในประเทศไทย

57/17 หมู่ 5 ปลายแหลม บ่อผุด, สุราษฎร์ธานี