×
ESC
อนุญาตให้แจ้งเตือนอัพเดทข่าวสารต่างๆจาก Dot Property

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

1168/80 อาคาร ลุมพีนีทาวน์เวอร์ ชั้น27 ยูนิต D ถ.พระราม4 แขวงทุ่งมหาเฆม เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ประวัติความเป็นมาของเรา ชีวาทัย
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) (CHEWA) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท ชาติชีวะ จำกัด และ TEE DEVELOPMENT PTE LTD บริษัทในเครือของ TEE LAND LTD ซึ่งได้เล็งเห็นโอกาสเติบโตและศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยร่วมกัน จึงได้ร่วมก่อตั้งบริษัท ชีวาทัย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิดที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ
เรา ชีวาทัย ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการพักอาศัยสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางและระดับสูง ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยที่บริษัทฯ มีการพัฒนาในปัจจุบัน จะเป็นโครงการประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) ทั้งนี้ในการพัฒนาโครงการ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในทำเลหรือเขตชุมชนที่มีศักยภาพและมีการคมนาคมสะดวก โดยจะเน้นทำเลที่อยู่ในแนวถนนสายหลัก สะดวกต่อการเดินทาง ใกล้ทางด่วน หรือตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพหมานคร และเขตปริมณฑลทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใต้ดิน) และรถไฟเชื่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีขนส่งผู้โดยสารอาศยานในเมือง (แอร์พอร์ต เรล ลิงค์) เพื่อตอบโจทย์ของผู้อยู่อาศัยที่ต้องใช้ชีวิตในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นทำเลที่มีสภาพแวดล้อมของชุมชนที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้านอย่างครบครัน เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ และสะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ
วิสัยทัศน์ของเรา
เรา ชีวาทัย มุ่งมั่นจะเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในใจของผู้บริโภค ด้สยการไม่หยุดหยั้งที่จะสร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการบริการให้อยู่เหนือความพึงพอใจของลูกค้า
พันธกิจ
ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต
ธำรงรักษาและมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนกับคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิต
ตระหนักและให้ความสำคัญ ต่อการดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อเรา
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 1168/80 อาคาร ลุมพอนีทาวน์เวอร์ ชั้น 27 ยูนิต D ถนน พระราม 4 แขวง ทุ่งมหาเขม เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 02 679 8870-4 โทรสาร: 02 679 8875 E-mail: marketing@chewathai.com หรือเยี่ยมชมเรา www.chewathai.com

โครงการโดย บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)