บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย

เลขที่ 909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600, ดาวคะนอง, ธนบุรี, กรุงเทพ
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2537 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 5 ล้านบาท โดยกลุ่มครอบครัวแพทยานันท์ ภายใต้การบริหารองค์กรโดยนายวิเชียร แพทยานันท์ เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และเป็นทำเลที่ดีเป็นหลัก

โครงการโดย บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)