บริษัท ปันนา ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด

420 Chiangmai – lampang road, หนองป่าครั่ง, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

โครงการโดย บริษัท ปันนา ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด