10 อันดับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ที่ใช้งบประมาณเยอะสุดในไทย ตอนนี้ใครเป็นเบอร์ 1 ไปดู

บริษัทอสังหาริมทรัพย์

เมื่อเร็วๆนี้ทาง ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้ทำข้อมูลสรุป 10 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ไหนมี มูลค่าเท่าไร มีกี่โครงการในประเทศไทย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย

 

บริษัทอสังหาริมทรัพย์ 10 อันดับ ที่ใช้งบประมาณเยอะสุดในไทย

 

บริษัทอสังหาริมทรัพย์

บริษัทอสังหาริมทรัพย์

บริษัทอสังหาริมทรัพย์

อันดับที่ 10 บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้

รวมงบประมาณมูลค่าโครงการทั้งหมด 67,832 ล้านบาท   มีโครงการที่พัฒนาทั้งหมดในมือ 48 โครงการรวม 20,580 หน่วย มีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 3.296 ล้านบาท  แบ่งเป็นภาคพื้นที่ กรุงเทพ-ปริมณฑล มูลค่าร่วมทั้งหมด 62,700 ล้านบาท

มีโครงการทั้งหมด 45 โครงการรวม 18,526 หน่วยเฉลี่ยหน่วยละ 3.384 ล้านบาท  ด้านภาคส่วนภูมิภาค มูลค่าร่วมทั้งหมด 5,132 ล้านบาท  มีโครงการทั้งหมด  3  โครงการรวม 2,054 หน่วย เฉลี่ยหน่วยละ 2.499 ล้านบาท  โดยบมจ.ออริจิ้น ฯ ที่ถือเป็นบริษัทใหม่ที่และยังเป็นบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดอีกด้วย

 

อันดับที่ 9 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค

รวมงบประมาณมูลค่าโครงการทั้งหมด 151,145 ล้านบาท มีโครงการที่พัฒนาทั้งหมดในมือ 127 โครงการรวม 41,935 หน่วยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 3.604 ล้านบาท  แบ่งเป็นภาคพื้นที่ กรุงเทพ-ปริมณฑล มูลค่าร่วมทั้งหมด 150,076 ล้านบาท

มีโครงการทั้งหมด 126 โครงการรวม 41,729 หน่วยเฉลี่ยหน่วยละ 3.596 ล้านบาท  ด้านภาคส่วนภูมิภาค มูลค่าร่วมทั้งหมด  1,069 ล้านบาทมีโครงการทั้งหมด  1 โครงการรวม 206  หน่วย เฉลี่ยหน่วยละ 5.190 ล้านบาท

 

อันดับที่ 8 บริษัท แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์

รวมงบประมาณมูลค่าโครงการทั้งหมด 172,222 ล้านบาท  มีโครงการที่พัฒนาทั้งหมดในมือ 128 โครงการ  117,369 หน่วย  เฉลี่ยหน่วยละ 1.467 ล้านบาท  แบ่งเป็นภาคพื้นที่ กรุงเทพ-ปริมณฑล มูลค่าร่วมทั้งหมด  172,222 ล้านบาท

มีโครงการทั้งหมด  120 โครงการรวม  106,596 หน่วย เฉลี่ยหน่วยละ 1.489 ล้านบาท  ด้านภาคส่วนภูมิภาค มูลค่าร่วมทั้งหมด 13,504 ล้านบาท มีโครงการทั้งหมด 8 โครงการ รวม 10,773 หน่วย  เฉลี่ยหน่วยละ 1.253 ล้านบาท

 

อันดับที่ 7 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์

รวมงบประมาณมูลค่าโครงการทั้งหมด 189,011 ล้านบาท   มีโครงการที่พัฒนาทั้งหมดในมือ 179 โครงการ 46,649 หน่วยเฉลี่ยหน่วยละ 4.052 ล้านบาท แบ่งเป็นภาคพื้นที่ กรุงเทพ-ปริมณฑล  มูลค่าร่วมทั้งหมด 170,001 ล้านบาท

มีโครงการทั้งหมด 148 โครงการรวม 39,840 หน่วย เฉลี่ยหน่วยละ   4.267 ล้านบาท ด้านภาคส่วนภูมิภาค มูลค่าร่วมทั้งหมด  19,010 ล้านบาท มีโครงการทั้งหมด 31 โครงการรวม 6,809 หน่วย เฉลี่ยหน่วยละ 2.792 ล้านบาท

 

อันดับที่ 6 บริษัท อนันดาดีเวลลอปเม้นท์

รวมงบประมาณมูลค่าโครงการทั้งหมด 190,034 ล้านบาท  มีโครงการที่พัฒนาทั้งหมดในมือ 73 โครงการ 45,039 หน่วยเฉลี่ยหน่วยละ 4.219 ล้านบาท โดยอนันดาดีเวลลอปเม้นท์ มีโครงการที่พัฒนาอยู่ในส่วน กรุงเทพ-ปริมณฑล เท่านั้น

 

อันดับที่ 5  บริษัท ศุภาลัย

รวมงบประมาณมูลค่าโครงการทั้งหมด 248,800 ล้านบาท  มีโครงการที่พัฒนาทั้งหมดในมือ  228 โครงการ  84,607  หน่วย เฉลี่ยหน่วยละ 2.941 ล้านบาท   แบ่งเป็นภาคพื้นที่ กรุงเทพ-ปริมณฑล มูลค่าร่วมทั้งหมด 198,032 ล้านบาท

มีโครงการทั้งหมด 146 โครงการรวม 66,034 หน่วย เฉลี่ยหน่วยละ 2.999 ล้านบาท ด้านภาคส่วนภูมิภาค มูลค่าร่วมทั้งหมด 50,769 ล้านบาท มีโครงการทั้งหมด   82 โครงการรวม   18,573 หน่วย  เฉลี่ยหน่วยละ 2.733 ล้านบาท

 

อันดับที่ 4 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

รวมงบประมาณมูลค่าโครงการทั้งหมด 307,501 ล้านบาท   มีโครงการที่พัฒนาทั้งหมดในมือ 238 โครงการ 64,415 หน่วย เฉลี่ยหน่วยละ  4.774 ล้านบาท แบ่งเป็นภาคพื้นที่ กรุงเทพ-ปริมณฑล มูลค่าร่วมทั้งหมด 271,055 ล้านบาท

มีโครงการทั้งหมด 200 โครงการรวม  56,658 หน่วย  เฉลี่ยหน่วยละ 4.784 ล้านบาท  ด้านภาคส่วนภูมิภาค มูลค่าร่วมทั้งหมด 36,446 ล้านบาท มีโครงการทั้งหมด  38 โครงการรวม 7,757 หน่วย เฉลี่ยหน่วยละ 4.698 ล้านบาท

 

อันดับที่ 3 บริษัท เอ.พี. (ไทยแลนด์)

รวมงบประมาณมูลค่าโครงการทั้งหมด 313,315 ล้านบาท   มีโครงการที่พัฒนาทั้งหมดในมือ 229 โครงการ 72,188  หน่วย เฉลี่ยหน่วยละ 4.340 ล้านบาท  แบ่งเป็นภาคพื้นที่ กรุงเทพ-ปริมณฑล มูลค่าร่วมทั้งหมด  311,736 ล้านบาท

มีโครงการทั้งหมด 227 โครงการรวม 71,327 หน่วย เฉลี่ยหน่วยละ 4.371 ล้านบาท  ด้านภาคส่วนภูมิภาค มูลค่าร่วมทั้งหมด  1,579 ล้านบาท มีโครงการทั้งหมด  2 โครงการ รวม 861 หน่วย เฉลี่ยหน่วยละ 1.834 ล้านบาท

 

อันดับที่ 2 บริษัทแสนสิริ

รวมงบประมาณมูลค่าโครงการทั้งหมด 354,940 ล้านบาท มีโครงการที่พัฒนาทั้งหมดในมือ   286 โครงการ 87,631 หน่วย เฉลี่ยหน่วยละ 4.050 ล้านบาท แบ่งเป็นภาคพื้นที่ กรุงเทพ-ปริมณฑล มูลค่าร่วมทั้งหมด  298,281 ล้านบาท

มีโครงการทั้งหมด  233 โครงการรวม  65,483 หน่วย เฉลี่ยหน่วยละ 4.555 ล้านบาท  ด้านภาคส่วนภูมิภาค มูลค่าร่วมทั้งหมด 56,659 ล้านบาท มีโครงการทั้งหมด  53 โครงการ รวม 22,148 หน่วย เฉลี่ยหน่วยละ  2.558 ล้านบาท

 

อันดับที่ 1  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท

รวมงบประมาณมูลค่าโครงการทั้งหมด 488,286 ล้านบาท มีโครงการที่พัฒนาทั้งหมดในมือ 654 โครงการ  230,122 หน่วยเฉลี่ยหน่วยละ   2.104 ล้านบาท  แบ่งเป็นภาคพื้นที่ กรุงเทพ-ปริมณฑล มูลค่าร่วมทั้งหมด  461,849 ล้านบาท

มีโครงการทั้งหมด  614 โครงการรวม   219,528 หน่วย เฉลี่ยหน่วยละ 2.104 ล้านบาท  ด้านภาคส่วนภูมิภาค มูลค่าร่วมทั้งหมด 26,437 ล้านบาท มีโครงการทั้งหมด  40 โครงการ รวม 10,594 หน่วย เฉลี่ยหน่วยละ  2.495 ล้านบาท

 

จากภาพรวม จะเห็นว่า บริษัท อนันดาฯ และ บมจ.ออริจิ้น  นั้นนับว่าเป็นกลุ่มบริษัทรุ่นใหม่ที่เติบโตเร็วที่สุด โดยสามารถรั้งอันดับ 10 และ 6 จากชาร์ต นี้ได้  ด้านบริษัทที่ลงทุนใน ภาคพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล เยอะที่สุดตกเป็นของทาง บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท   ที่มากถึง 614 โครงการ และใช้เม็ดเงินไปแล้วกว่า 461,849 ล้านบาท  ด้านบริษัทที่ใช้เงินลงทุนใน ภาคส่วนภูมิภาค เยอะสุดตกเป็นของ  บริษัท แสนสิริ ที่ใช้เงินลงทุนไปถึง 56,659 ล้านบาท ด้านราคาเฉลี่ยต่ำที่สุดในภาคส่วนทั้ง พื้นที่กรุงเทพ-ปริมณพล และ ส่วนภูมิภาค ตกเป็นของเป็นของบริษัท  แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ อยู่ที่ 1.467 ล้านบาท และส่วนภูมิภาคอยู่ที่ 1.253 ล้านบาท