จำนวนเงิน *
กำหนดเงินดาวน์ 
เงินดาวน์
จำนวนเดือน/งวด *
อัตราดอกเบี้ย *
เริ่มงวดที่
ถึง
อัตราดอกเบี้ย
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม 

Mortgage loan of ฿ 3,000,000 for 30 ปี at 4.5%

เงินต้น/เงินกู้
-
อัตราดอกเบี้ย/ปี
-
ชำระต่อเดือน
-
จำนวนเดือน/งวด
-
รวมค่างวด
-
รวมดอกเบี้ย
-

งวดการผ่อนจ่ายสินเชื่อในแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและจำนวนเงินต้นที่ได้มีการกู้ รวมถึงระยะเวลาผ่อนชำระของสินเชื่อ

ในกรณีที่คุณมีการโปะเพิ่มต่อเดือนและอยากทราบว่าจะทำให้ปิดสินเชื่อของคุณได้เร็วขึ้นแค่ไหน กรุณากรอกจำนวนเงินที่มีการโปะเพิ่มต่อเดือนในช่องตัวเลือกขั้นสูงและกดคำนวณอีกครั้ง โดยปกติถ้ามีการโปะหรือชำระเงินเพิ่มจากงวดสินเชื่อปกติจะส่งผลให้การชำระนั้นเป็นการลดเงินต้นของสินเชื่อซึ่งทำให้คุณชำระดอกเบี้ยน้อยลงและทำให้สามารถปิดสินเชื่อได้เร็วยิ่งขึ้นและทำให้จำนวนงวดการผ่อนชำระน้อยลงด้วย

เงินต้นคงเหลือ
เงินต้น ดอกเบี้ย ค่างวด