เดินหน้า รถไฟฟ้าโมโนเรลเชื่อมสายสีเขียว สุวรรณภูมิ-แพรกษา-สุขุมวิท มูลค่า 5.7 หมื่นล้าน

รถไฟฟ้า

ก.ก.ถ.ไฟเขียว อบจ.สมุทรปราการ มีอำนาจดำเนินโครงการ “พัฒนาระบบ รถไฟฟ้า รางเดี่ยว (Monorail)” ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 มาตรา 17(21) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร แต่ต้องดำเนินตามประกาศ ปว.ฉบับที่ 58 ที่กำหนดว่า ถ้าจะดำเนินกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

 

เดินหน้า รถไฟฟ้าโมโนเรลเชื่อมสายสีเขียว  สุวรรณภูมิ-แพรกษา-สุขุมวิท  มูลค่า 5.7 หมื่นล้าน

วันนี้( 30 ต.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เมื่อช่วงบ่าย ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบให้แจ้งมติคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ รับทราบเพื่อดำเนินการ คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว มีนายสมคิด เลิศไพทูรย์ เป็นประธานฯ เห็นชอบและมีมติว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)สมุทรปราการ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 มาตรา 17(21) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร

รถไฟฟ้า

โดยให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว อบจ.สมุทรปราการ ต้องดำเนินให้เป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ที่กำหนดว่า ถ้าจะดำเนินกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อปลายปีที่ผ่านมา อบจ.สมุทรปราการ มีหนังสือสอบถามมายัง ก.ก.ถ. ว่าสามารถดำเนินการตามกฎหมาย พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้ อบจ.มีหน้าที่ดังกล่าวได้หรือไม่ ก่อนเสนอให้ คณะอนุกรรมการฯชุดดังกล่าวพิจารณา โดย อบจ.สมุทรปราการ เห็นว่า โครงการดังกล่าวเพือรับรับการขยายตัวของ กรุงเทพมหานคร และเป็นเส้นทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ จึงมีโครงการแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัด และสามารถเชื่อมโยงกับชุมชนโดยรอบ

“ขณะเดียวกัน หากรถไฟไฟ้ารางเดี่ยว เป็นการขนส่งสาธารณระบบราง และจัดให้เป็นการให้บริการด้านการขนส่งมวลชน ที่อบจ.สามารถจัดให้มีและให้บริการได้ หากจำเป็นต้องถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบจ. เป็นการเฉพาะด้วยหรือไม่ หน่วยงานใดต้องดำเนินการถ่ายโอนให้ อบจ.”

 

เส้นทางและค่าโดยสาร

ทั้งนี้ อบจ.สมุทรปราการ ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และแสดงเส้นทางโครงการในท้องที่ 15 สถานี เสนอ ก.ก.ถ.ด้วย สำหรับ โครงการนี้ อบจ.สมุทรปราการ ได้กำหนด แนวทางออกเป็น 9 เส้นทาง โดยได้สรุปใช้แนวทาง สายสุวรรณภูมิ-แพรกษา-สุขุมวิท นำร้อง ระยะทาง 29.79 กิโลเมตร รวม 15 สถานี โดยสถานีแพรกษา จะเป็นจุดสำคัญ เนื่องจากจะเชื่อมต่อการเดินทางกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว (แบริ่ง-สมุทรปราการ)

“อบจ.สมุทรปราการ ยังกำหนดอัตราค่าโดยสาร ต่ำสุดที่ 15 บาท ปรับค่าโดยสารตามระยะทาง 2.5 บาท/กิโลเมตร โดยไกลสุดสถานีแพรกษาถึงสถานีลาดกระบัง จะจัดเก็บ 90 บาท คาดใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 57,495.31 ล้านบาท” .

 

ที่มา  mgronline

หวันใจ จีดีพีปีนี้ โตแค่ 2.8% รัฐพร้อมอัดงบเพิ่ม กระตุ้นเศรษฐกิจหวันใจ จีดีพีปีนี้ โตแค่ 2.8% รัฐพร้อมอัดงบเพิ่ม กระตุ้นเศรษฐกิจ

 

 

อนุทิน

อนุทิน พร้อมเดินเกม เขย่าสัมปทานสายสีส้ม ไม่ให้ช้าแบบไฮสปีด

 

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก