CARAPACE HUAHIN เจ้าของสองรางวัลจากเวที Dot Property Southeast Asia Awards 2019

CARAPACE HUAHIN เป็นโครงการที่มีทั้ง HOTEL COMMERCIAL และ CONDOMINIUM RESIDENTIAL อยู่ในโครงการเดียวกัน เนื่องจาก ที่ตั้งโครงการเป็นพื้นที่ติดทะเล จึงเหมาะแก่การพักผ่อนและอยู่อาศัย โดยตัวโครงการแบ่งเป็น 2 เฟส พร้อม BEACH CLUB ที่ติดกับชายหาด โดยที่เฟสที่ 1 จะเป็นส่วนของ HOTEL COMMERCIAL มี 1 อาคาร สูง 8 ชั้น และ 2 อาคาร สูง 7 ชั้น มีพื้นที่รองรับลูกค้าอาทิเช่น GRAND LOBBY, ALL DAY DINNING, BALLROOM, SHOP, RESIDENTAIL llaFACILITIES เป็นต้น เฟสที่ 2 จะเป็นส่วนของ CONDOMINIUM RESIDENTIAL มี 3 อาคาร สูง 4 ชั้น มีอาคาร FITNESS แยกออกมาอีก 1 อาคาร พร้อมด้วยส่วนของ FACILITIES ขนาดใหญ่

CARAPACE HUAHIN
Best Low Rise Resort Condominium และ Best Condotel Architectural Design

 

ARCHITECTURE CONCEPT

CARAPACE HUAHIN CARAPACE HUAHIN

การออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมของโครงการใช้แนวความคิดออกแบบ เป็น “MODERN CONTEMPORARY CONCEPT” ให้ตัวอาคารมีความ ทันสมัย เหมาะกับยุคปัจจุบัน ตัวอาคารมีการออกแบบให้มีสีสันหลักที่ดูเข้ม ใช้สีที่มีผิวสัมผัส (TEXTURE) เพื่อให้ผิวอาคารดูมีมิติ มีการแทรกใช้สีน้ําตาลให้กับ อาคารเพิ่มความดึงดูดและสร้างความน่าสนใจให้กับตัวอาคารได้เป็นอย่างดี

การออกแบบโครงการ มีการวางตัวอาคาร ห้ได้มุมมองจากพื้นที่สวนแลทะเลมากที่สุด โดยการเปิด COURT ห้มีความกว้าง พื่อเชื่อพื้นที่ของ โครงการทั้ง 2 ฟสเข้าด้วยกัน ส่วนด้านการออกแบFACADE อาคารมีการใช้เส้นสายที่โค้งให้ดูพริ้ว เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ landscape ไปจนถึง ชายหาดริมทะเล

 

INTERIOR CONCEPT

CARAPACE HUAHIN สัมผัสหัวหินเขาเต่าในมุมมองที่แตกต่าง 

CARAPACE HUAHIN CARAPACE HUAHIN

สไตล์การรังสรรค์ความทันสมัยในบริบทลักษณะเฉพาะของงานออกแบบด้วยแรงบันดาลใจจากเปลือกหอย บ้านหลังน้อยของปูเสฉวนบนผืนทรายใน บรรยากาศฟ้าหลังฝนริมชายหาดที่ถูกคลื่นพัดพาจนเห็นเปลือกฝังบนผืนทรายบาง ส่วน วัสดุที่ใช้ในงานตกแต่งจึงเป็นแนว sapphire earth tone 

ทั้งพื้นกระเบื้องลายไม้ และเลือกที่มีผิวสัมผัสแบบผืนทรายให้ควารู้สึกธรรมชาติ หัวเตียงที่มีลายเปลือกหอยบ้านของปูเสฉวน การเลือกเฟอร์นิเจอร์ไม้ ย้อมเปื้อนขาวผสมผสานกับเชือกไนล่อนถักสานอันเป็นเลักษณ์เฉพาะพิเศษ ของโครงการแห่งนี้ *CARAPACE HUAHIN” สัมผัส หัวหินเขาเต่าในมุมมอง ที่แตกต่าง 

 

LANDSCAPE CONCEPT

CARAPACE HUAHIN

โครงการ Carapace หัวหิน เน้นพื้นที่ส่วน Landscape ที่มากเป็นพิเศษ จึงมีพื้นที่ส่วนกลางกว่า 1,400 ตรม. ทําให้เกิดพื้นที่ Landscape เป็น Court กลางขนาดใหญ่ ซึ่งรูปฟอร์มของที่ดินแปลงนี้มีความน่าสนใจ ทําให้เกิด การออกแบบสระว่ายน้ําเป็นลักษณะ Freeform อาศัยรูปฟอร์มของที่ดิน ขยายผิวน้ําให้ไหลต่อเนื่อง กลายเป็นจุดเด่นที่ทําให้สระว่ายน้ําดูกว้างและมีความน่า สนใจมากขึ้น รวมถึงยังมี Water Park และเครื่องเล่นขนาดใหญ่รองรับอีกด้วย

 

LANDSCAPE CONCEPT TO BEACH CLUB

พื้นที่ระหว่างโครงการไปยัง BEACH CLUB จะมีส่วนของพื้นที่สวนสาธารณะ 1 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งใช้งานเป็น Amphitheater สําหรับโชว์การ แสดงต่าง ๆ ได้ โดยมี Background เป็น Gimmick Sculpture โครงการ รูปเปลือกหอยเป็น Landmark และเป็นจุดถ่ายรูปสําคัญของบริเวณนี้ 

CARAPACE HUAHIN CARAPACE HUAHIN

CARAPACE HUAHIN

บริเวณ Beach Club มี function หลักในการรองรับกิจกรรมริหาดที่หลากหลาย จึงมีการจัดการพื้นที่เป็นลักษณะของ Multi-function ที่ปรับใช้งาน ได้หลายรูปแบบ เช่น พื้นที่ระเบียงและลานสนามหญ้าขนาดใหญ่สําหรับจัดงาน 

Event ได้ สระน้ําขนาดกว้างที่รองรับการว่ายน้ําปกติและสามารถใช้จัด Pool party ไปควบคู่กับ Poolbar ที่สามารถใช้งานทั้งจากในสระและจระเบีย สระได้ รวมถึงซุ้มที่นั่ง ซุ้มชิงช้ที่นั่งเปลตาข่ายต่าง ที่เพิ่ความหลากหลายในการเลือกใช้งาน และเป็นมุมถ่ายภาพที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของโครงการได้เป็นอย่างดีอีกด้วย