เปิดอบรมหลักสูตร “Fast Track Broker I” ครั้งที่ 14 เรียนรู้ทางลัดสู่ความสำเร็จ “อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์” ฟรี!!!

นายหน้า

เปิดอบรมหลักสูตร “Fast Track Broker I” ครั้งที่ 14 เรียนรู้ทางลัดสู่ความสำเร็จ “อาชีพ นายหน้า อสังหาริมทรัพย์” จัดโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

=== ผู้ผ่านการอบรมสามารถขอหนังสือรับรองสอบ TPQI ขั้นที่ 1 ได้===

อบรมวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม  2562 เวลา 9:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 8:30 น.) ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 10  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 37
**** ลงทะเบียนเข้าอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน ****

 

เอกสารที่ต้องเตรียมมาสมัคร

  • สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  2 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  2 ชุด
  • วุฒิการศึกษา  จำนวน  1 ชุด
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว   จำนวน  6 รูป (2 รูปสำหรับให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับรอง/ 4 รูปสำหรับติดสอบTPQI)

คลิกลงทะเบียนสำรองที่นั่งที่นี่ 

https://docs.google.com/forms/d/1EYFbHsEy5TQk3Vn_MfiRp2UxdjabscPNoVUm3W_DMd4/edit

แผนที่การเดินทาง

นายหน้า

ตั้งอยู่เลขที่ 1761 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 37
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

จุดสังเกต ****ป้ายพัฒนาการ 37 เลี้ยวซ้ายเข้ามาในมหาวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 10 โปรดใช้ลิฟท์ ตัวที่ 2 และ 3

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02-320-2777 ต่อ 1322
098-550-1214
098-550-1244
Line ID:  treba