รัฐใจดี ออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชน 3 ชายแดนใต้

กรมที่ดินทำการสำรวจออก โฉนดที่ดิน เพื่อสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนรับสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดินรวมทั้งลดปัญหาข้อพิพาทในเรื่องแนวเขตที่ดินทั้งระหว่างเอกชนกับเอกชนและเอกชนกับรัฐ

 

รัฐใจดี ออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชน 3 ชายแดนใต้

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่ากรมที่ดินได้จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)โดยกรมที่ดินจะส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงไปดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้กับราษฎร ในพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี ที่มีหลักฐาน ส.ค.1 (ซึ่งยื่นคำขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไว้ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553) ใบจอง,น.ค.3,กสน.5 ,หนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3,น.ส.3 ก.,น.ส.3 ข.) และที่ดินที่ไม่มีหลักฐานที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดินรวมทั้งลดปัญหาข้อพิพาทในเรื่องแนวเขตที่ดินทั้งระหว่างเอกชนกับเอกชนและเอกชนกับรัฐ อันจะทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม โดยดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย  3 จังหวัด 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และอำเภอบาเจาะ ยี่งอ  สุไหงปาดี รือเสาะ ระแงะ เจาะไอร้อง สุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากรัศมี 2 กิโลเมตร  นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี รวมทั้งพื้นที่โดยรอบในรัศมี 2 กิโลเมตร นอกเขตอุทยานแห่งชาติและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงพื้นที่ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ และครอบคลุมพื้นที่อื่นในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป้าหมาย 15,000แปลง

 

ลดปัญหาข้อพิพาทในเรื่องแนวเขตที่ดิน

อธิบดีกรมที่ดินกล่าวต่อไปว่าการปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าวของกรมที่ดิน จะทำให้ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดินรวมทั้งลดปัญหาข้อพิพาทในเรื่องแนวเขตที่ดิน อันจะทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม อีกทั้งโฉนดที่ดินที่ประชาชนได้รับยังถือเป็นเอกสารสิทธิ ในที่ดินที่มีแนวเขตที่ชัดเจน ได้รับการยอมรับและเชื่อถือเป็นหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินอีกด้วย

 

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

เจ้าสัวเจริญบริษัทอสังหาฯ เจ้าสัวเจริญ ฟันกำไรกว่า 2 หมื่นล้าน

 

 

เซ็นทรัล

ชาว อยุธยา ศรีราชา จันทบุรี เตรียมเฮ!! เซ็นทรัล ทุ่ม 22,000 ล้านบาท ลุย 5 โปรเจคยักษ์

 

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก