ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ตลอดทั้งปี ฤกษ์ดี วันมงคลดูได้ที่นี่เลย

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

สำหรับคนที่กำลังจะขึ้นบ้านใหม่ หรือเปิดกิจการร้านค้าใหม่ Dot Property ได้นำฤกษ์ดีๆมาฝาก สำหรับ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 เพื่อคุณผู้อ่านได้เตรียมพร้อมสำรวจตัวเองก่อนลงมือ เพื่อให้เป็นสิริมงคลต่อคนทั้งบ้าน หรือ ต่อกิจการให้รุ่งเรื่องได้ตลอดทั้งปีและตลอดไป

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2562 ตลอดทั้งปี ฤกษ์ดี วันมงคลดูได้ที่นี่เลย 

 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ตลอดทั้งปี ฤกษ์ดี วันมงคลดูได้ที่นี่เลย

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

 

ฤกษ์ดี วันขึ้นบ้านใหม่  เดือนมกราคม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

วันธงไชย (วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคลในเดือนมกราคม)

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

ฤกษ์ดี วันมงคล

วันพุธที่ 1 มกราคม 2563

วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

วันอาทิตย์ 19 มกราคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

 

 

ฤกษ์ดี วันขึ้นบ้านใหม่  เดือนกุมภาพันธ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

วันธงไชย (วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคลในเดือนกุมภาพันธ์)

วันพฤหัสบดี       ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

วันอาทิตย์          ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

วันศุกร์              ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

วันเสาร์              ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

 

ฤกษ์ดี วันมงคล

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

วันเพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

 

ฤกษ์ดี วันขึ้นบ้านใหม่  เดือนมีนาคม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

วันธงไชย (วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคลในเดือนมีนาคม)

วันอาทิตย์          ที่ 1 มีนาคม 2563

วันพฤหัสบดี       ที่ 5 มีนาคม 2563

วันศุกร์               ที่ 6 มีนาคม 2563

วันจันทร์             ที่ 9 มีนาคม 2563

วันพุธ                 ที่ 11 มีนาคม 2563

วันอังคาร            ที่ 17 มีนาคม 2563

วันจันทร์             ที่ 23 มีนาคม 2563

 

ฤกษ์ดี วันมงคล

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563

วันเศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

 

 

ฤกษ์ดี วันขึ้นบ้านใหม่ เดือนเมษายน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

วันธงไชย (วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคลในเดือนเมษายน)

วันพุธ                 ที่ 1 เมษายน 2563

วันพฤหัสบดี        ที่ 2 เมษายน 2563

วันอาทิตย์           ที่ 5 เมษายน 2563

วันจันทร์             ที่ 20 เมษายน 2563

วันศุกร์               ที่ 24 เมษายน 2563

วันพุธ                ที่ 29 เมษายน 2563

ฤกษ์ดี วันมงคล

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563

 

ฤกษ์ดี วันขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤษภาคม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

วันธงไชย (วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคลในเดือนพฤษภาคม)

วันเสาร์             ที่ 2 พฤษภาคม 2563

วันอังคาร          ที่ 5 พฤษภาคม 2563

วันพุธ               ที่ 6 พฤษภาคม 2563

วันศุกร์              ที่ 15 พฤษภาคม 2563

วันจันทร์            ที่ 18 พฤษภาคม 2563

วันอังคาร           ที่ 19 พฤษภาคม 2563

วันพฤหัสบดี       ที่ 21 พฤษภาคม 2563

วันเสาร์              ที่ 23 พฤษภาคม 2563

วันจันทร์            ที่ 25 พฤษภาคม 2563

วันเสาร์              ที่ 30 พฤษภาคม 2563

ฤกษ์ดี วันมงคล

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

 

ฤกษ์ดี วันขึ้นบ้านใหม่ เดือนมิถุนายน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

วันธงไชย (วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคลในเดือนมิถุนายน)

วันอังคาร           ที่ 2 มิถุนายน 2563

วันเสาร์              ที่ 6 มิถุนายน 2563

วันอาทิตย์          ที่ 7 มิถุนายน 2563

วันพุธ                ที่ 10 มิถุนายน 2563

วันศุกร์               ที่ 12 มิถุนายน 2563

วันพฤหัสบดี       ที่ 18 มิถุนายน 2563

วันศุกร์               ที่ 19 มิถุนายน 2563

วันจันทร์             ที่ 22 มิถุนายน 2563

วันพุธ                ที่ 24 มิถุนายน 2563

วันพฤหัสบดี       ที่ 25 มิถุนายน 2563

วันอังคาร            ที่ 30 มิถุนายน 2563

ฤกษ์ดี วันมงคล

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

 

ฤกษ์ดี วันขึ้นบ้านใหม่ เดือนกรกฎาคม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

วันธงไชย (วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคลในเดือนกรกฎาคม)

วันศุกร์              ที่ 3 กรกฎาคม 2563

วันเสาร์              ที่ 4 กรกฎาคม 2563

วันอังคาร           ที่ 7 กรกฎาคม 2563

วันศุกร์              ที่ 10 กรกฎาคม 2563

วันเสาร์              ที่ 11 กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดี       ที่ 16 กรกฎาคม 2563

วันพุธ                ที่ 22 กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดี       ที่ 23 กรกฎาคม 2563

วันเสาร์              ที่ 25 กรกฎาคม 2563

วันจันทร์            ที่ 27 กรกฎาคม 2563

วันศุกร์               ที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

ฤกษ์ดี วันมงคล

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

 

 

ฤกษ์ดี วันขึ้นบ้านใหม่ เดือนสิงหาคม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

วันธงไชย (วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคลในเดือนสิงหาคม)

วันศุกร์              ที่ 3 สิงหาคม 2563

วันอังคาร           ที่ 4 สิงหาคม 2563

วันพุธ                ที่ 12 สิงหาคม 2563

วันพฤหัสบดี       ที่ 13 สิงหาคม 2563

วันอังคาร           ที่ 18 สิงหาคม 2563

วันพฤหัสบดี       ที่ 20 สิงหาคม 2563

วันอาทิตย์          ที่ 23 สิงหาคม 2563

วันอังคาร           ที่ 25 สิงหาคม 2563

วันศุกร์              ที่ 28 สิงหาคม 2563

วันเสาร์              ที่ 29 สิงหาคม 2563

 

ฤกษ์ดี วันมงคล

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563

 

ฤกษ์ดี วันขึ้นบ้านใหม่ เดือนกันยายน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

วันธงไชย (วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคลในเดือนกันยายน)

วันอังคาร            ที่ 1 กันยายน 2563

วันพุธ                ที่ 2 กันยายน 2563

วันจันทร์             ที่ 7 กันยายน 2563

วันพฤหัสบดี       ที่ 10 กันยายน 2563

วันศุกร์               ที่ 11 กันยายน 2563

วันจันทร์            ที่ 14 กันยายน 2563

วันพุธ                ที่ 16 กันยายน 2563

วันเสาร์              ที่ 26 กันยายน 2563

 

ฤกษ์ดี วันมงคล

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563

 

ฤกษ์ดี วันขึ้นบ้านใหม่ เดือนตุลาคม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

วันธงไชย (วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคลในเดือนตุลาคม)

วันพฤหัสบดี       ที่ 1 ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์          ที่ 4 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดี       ที่ 8 ตุลาคม 2563

วันเสาร์              ที่ 10 ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์          ที่ 11 ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์          ที่ 18 ตุลาคม 2563

วันอังคาร           ที่ 27 ตุลาคม 2563

วันศุกร์               ที่ 30 ตุลาคม 2563

 

ฤกษ์ดี วันมงคล

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

 

ฤกษ์ดี วันขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤศจิกายน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

วันธงไชย (วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคลในเดือนพฤศจิกายน)

วันอังคาร           ที่ 3 พฤศจิกายน 2563

วันพุธ                ที่ 4 พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์              ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์          ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์            ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

วันพุธ                ที่ 11 พฤศจิกายน 2563

วันพฤหัสบดี       ที่ 19 พฤศจิกายน 2563

วันศุกร์               ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์             ที่ 23 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์           ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

 

ฤกษ์ดี วันมงคล

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

 

 

ฤกษ์ดี วันขึ้นบ้านใหม่ เดือนธันวาคม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

วันธงไชย (วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคลในเดือนธันวาคม)

วันอังคาร           ที่ 1 ธันวาคม 2563

วันพุธ                ที่ 2 ธันวาคม 2563

วันเสาร์              ที่ 5 ธันวาคม 2563

วันจันทร์            ที่ 7 ธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดี       ที่ 10 ธันวาคม 2563

วันพุธ                ที่ 16 ธันวาคม 2563

วันศุกร์               ที่ 18 ธันวาคม 2563

วันเสาร์              ที่ 19 ธันวาคม 2563

วันจันทร์            ที่ 28 ธันวาคม 2563

 

ฤกษ์ดี วันมงคล

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก