เปิดอบรมความรู้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ งานนี้ ฟรี!!

อาชีพนายหน้า

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดงานอบรมให้ความรู้ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้ประกอบ อาชีพนายหน้า อสังหาริมทรัพย์ ในหัวข้อเรื่อง

  1. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและรายงานธุรกรรมสำหรับผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 16 (4)
  2. ยกร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใหม่สำหรับผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอิสระ

อาชีพนายหน้า

โดยงานจะจัดขึ้นใน วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 37

สามารถลงทะเบียนได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/1ClqlrUXXZRMmE6OrU95cYtpO5ztj3CCn3jWnAr2N2U4/edit

แผนที่สถานที่จัดงาน

อาชีพนายหน้า

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02-320-2777 ต่อ 1322

098-550-1214 (คุณรักชนก)

098-550-1244 (คุณวรัชญา)

Line ID:  treba