บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในประเทศไทย

695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10260, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เกี่ยวกับ MQDC

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น หนึ่งใน กลุ่มบริษัทดีที ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2553 ได้ก่อตั้งบริษัท แมกโนเลีย อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับจากการขยายตัวทางธุรกิจ ในการลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในระดับสากล เพื่อก้าวไปข้างหน้า บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาธุรกิจทั้งในกลุ่มที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ สำนักงาน ศูนย์การค้า รวมถึงธุรกิจการให้บริการ โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยผลงานการออกแบบที่โดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ขอบเขตของธุรกิจ (Scope Of Business) เราดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร 2 ด้านหลัก ดังนี้

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property Investment) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยโดยทำการสนับสนุนทั้งการวิจัย และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อนทำการลงทุน อีกทั้งยังเปิดรับโอกาสทางธุรกิจและโครงการใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่บริษัทฯเป็นผู้พัฒนาแต่พียงผู้เดียว หรือเป็นโครงการร่วมทุน

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) การพัฒนาโครงการที่พักอาศัยเน้นไปที่การพัฒนาทั้งโครงการบ้านเดี่ยว และคอนโดมีเนียม ที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดในการก่อสร้างที่มีคุณภาพโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เลือกใช้วัสดุชั้นดี การออกแบบที่พิถีพิถันสอดรับลงตัวกับไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ แมกโนเลีย ยังให้ความสำคัญกับการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น ผ่านการออกแบบที่ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในการสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมและร่วมอนุรักษ์โลก

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

ปรัชญา
ที่ MQDC เราเชื่อว่าหนึ่งการสร้าง อาจส่งผลกระทบต่อหลายชีวิต ดังนั้น 'เราจึงสร้าง…เพื่อที่จะสร้าง' ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เราจึงตั้งใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิต เพื่อให้การสร้างไม่ใช่แค่ทำเพื่อวันนี้หรือพรุ่งนี้ แต่ต้องส่งผลดีต่อทุกชีวิตจนถึงอนาคต

วิสัยทัศน์
เรายึดมั่นที่จะสร้างสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเพื่อนมนุษย์ โดยยึดหลักที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยต่าง ๆ ในการสร้างแนวคิดใหม่เพื่อการใช้ชีวิตที่ดีของทุกคนในอนาคต เช่นการสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการอยู่ร่วมกันของคนทั้ง 3 รุ่น การสร้างธรรมชาติให้อยู่คู่ธรรมชาติโดยมีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมถึงการสร้างผลงานคุณ ภาพ มีความปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างชุมชนให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

พันธกิจ
เราคือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับสากลที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมทางความคิดด้านอสังหาริมทรัพย์ และนำไปสู่ความสุขและความยั่งยืนของเพื่อนมนุษย์ทุกคน

ข้อมูลการติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10260 โทรศัพท์ 02-742-9141 อีเมล [email protected] หรือเข้าชมเว็ปไซต์ www.mqdc.com

โครงการโดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด