เพื่อประชาชน พ.ร.บ.การทำสัญญาขายฝากที่ดินหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้แล้ว

ขายฝากที่ดิน

ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชน ในการทำสัญญา ขายฝากที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วนั้น ส่งผลให้มีการโอนหน้าที่และอำนาจของหัวหน้าเขต นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ไปเป็นหน้าที่และอำนาจของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดและเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน2562 ที่ผ่านมา

 

พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ.2562  มีผลบังคับใช้แล้ว

ขายฝากที่ดิน

ประชาชนที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ประเภท น.ส. 3 ก. และ น.ส. 3 หากประสงค์จะขอดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (โฉนดที่ดิน) รังวัดที่ดิน จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือธุรกรรมอื่นใด ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สามารถขอรับบริการได้ ณ พื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาท้องที่ ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ หรือหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายฝากสำหรับผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝาก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย   พ.ศ. ๒๕๖๒ และพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสามารถดูได้ที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ

 

ที่มา thansettakij.com

ทะเบียนราษฎรรู้หรือไม่ ว่าด้วยการ ทะเบียนราษฎร หากถูกศาลออกหมายจับ คนโดนหมายเจอคัดชื่อพ้น ทะเบียนบ้าน

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้าน ใหม่จาก ซีไอเอ็มบี อัตราดอกเบี้ยคง เพื่อเป็นทางเลือกล็อคต้นทุนดอกเบี้ยขาขึ้น

 

 

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก