พฤกษากางแผนปี 2564 สร้างโครงการสุขภาพ ตั้งเป้า 32,000 ล้านบาท ชูกลยุทธ์ A Year of Value ส่งมอบคุณค่าอย่างแท้จริงสู่ชุมชน

อย่างที่ทราบกันดีว่า เทรนด์ของผู้บริโภคยุคใหม่นี้มีการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การเข้าร่วมโครงการเพื่อสุขภาพ รวมไปถึงการใช้บริการสถานพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด 19 เช่นนี้ ก็ยิ่งทำให้ผู้บริโภคหลาย ๆ คนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพกันเพิ่มมากขึ้น

เช่นเดียวกันกับผู้พัฒนาอย่างบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า ที่ไม่ต้องการเพียงที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ยังต้องการการตอบสนองในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องของโครงการสุขภาพ ดังนั้นพฤกษาจึงตัดสินใจที่จะร่วมมือโรงพยายาลวิมุต ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือพฤกษา โดยการเปิดให้บริการโครงการเพื่อสุขภาพ อย่างการดูแลสุขภาพถึงบ้าน (Home Health Care) ในตัวโครงการของพฤกษาเอง เพื่อทำการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่และเป็นการสร้างชุมชมให้น่าอยู่ เพื่อการใช้ชีวิตอย่างครบวงจร โดยเพิ่มการพึ่งพิงโครงการเพื่อสุขภาพเข้าไปยังตัวชุมชน

09_โครงการเพื่อสุขภาพ (1)ความโดดเด่นของโครงการเพื่อสุขภาพจากโรงพยาบาลวิมุต

อย่างที่ได้ทราบไปแล้วว่า บริษัท พฤกษานั้น ได้มีการร่วมมือกับโรงพยาบาลวิมุตเพื่อการจัดตั้งโครงการเพื่อสุขภาพให้กับลูกค้า ซึ่งตัวโรงพยาบาลวิมุตเองก็มีความโดดเด่นที่ถือได้ว่าน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียว

โดยนายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิมุต โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลมีความโดดเด่นในเรื่องของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และการมีเครื่องมือที่ทันสมัย รวมไปถึงยังมีค่าใช้จ่ายที่ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ โดยศูนย์เฉพาะทางที่มีความโดดเด่นในโรงพยาบาลวิมุตนั้น ได้แก่ ศูนย์กระดูก หัวใจ สมอง ศูนย์เบาหวานครบวงจร รวมไปถึงยังมีโครงการสุขภาพที่สามารถตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งยังมีแพทย์ประจำครอบครัวที่มีศักยภาพในการเตรียมผู้ป่วยก่อนกลับบ้านอีกด้วย ดังนั้นแล้วการร่วมมือกับพฤกษาเพื่อจัดทำโครงการเพื่อสุขภาพนั้น จึงถือเป็นสิ่งที่ทำให้โรงพยาบาลวิมุตได้แสดงศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่เลยทีเดียว

09_โครงการเพื่อสุขภาพ (2)ในส่วนของความคืบหน้าธุรกิจโรงพยาบาลวิมุต จะพร้อมเปิดให้บริการภายในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ โดยโรงพยาบาลตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดประมาณ 4 ไร่ บนถนนพหลโยธิน ซึ่งตัวโรงพยาบาลเองเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ที่สามารถรักษาโรครุนแรงและซับซ้อนได้ โดยล่าสุดทางโรงพยาบาลยังได้มีการเข้าลงทุนในโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ เพื่อทำการรวมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ และนำองค์ความรู้มาพัฒนาโครงการเพื่อสุขภาพภายในโรงพยาบาลวิมุตเองให้กลายเป็นศูนย์เบาหวานที่ครบวงจร 

พฤกษากางแผนปี 2564 ตั้งเป้า 32,000 ล้านบาท ด้วยกลยุทธ์ A Year of Value

ในด้านการบริหารงานของพฤกษา ในปี 2564 นี้ นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งเข้ามาเป็นตัวแปรที่สำคัญในภาพรวมของตลาดอสังหา ทั้งนี้บริษัทคาดว่าตลาดอสังหาในปี 2564 จะมีการปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา โดยบริษัทได้ตั้งเป้ายอดขายและรายได้ ปี 2564 อยู่ที่ 32,000 ล้านบาท หรือเติบโตจากปีก่อน 45% และ 9% ตามลำดับ และบริษัทมีแผนที่จะเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งสิ้น 29 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 26,630 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นโครงการทาวน์เฮาส์ 17 โครงการ โครงการบ้านเดี่ยว 8 โครงการ และโครงการคอนโดมิเนียมอีก 4 โครงการ

09_โครงการเพื่อสุขภาพ (3)ทั้งนี้พฤกษาคาดว่ากลยุทธ์โครงการสุขภาพ A Year of Value หรือการทำความเข้าใจลูกค้าที่ต้องการมากกว่าที่อยู่อาศัย ที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนั้น จะมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะช่วยผลักดันให้ทั้งยอดขายและรายได้ในปี 2564 นี้เป็นไปตามเป้าหมาย

ในส่วนของผลการดำเนินงานปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถทำยอดขายได้ 21,968 ล้านบาท รายได้ 29,244 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,771 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทจึงได้มีมติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท และคงเหลือจ่ายเงินปันผลในรอบนี้ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท

อ้างอิง
https://wwwd26.ryt9.com/s/prg/3201919