ตารางประเมินราคาที่ดินปี 2563 ภาคเหนือ จังหวัดไหนแพงสุด-ถูกสุดไปดู

ราคาประเมินที่ดิน

อัพเดท ราคาประเมินที่ดิน ปี 2563 หลังจากที่ทาง รองอธิบดีกรมธนารักษ์ มีการประกาศราคาประเมินทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบใหม่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2564 แทนทำให้ตารางประเมินราคาที่ดินปี 2563 นั้นไม่หนี้ห่างจากปี 2562 มาเท่าไรโดยสำหรับข้อมูลนี้จะทำขึ้นเพื่อประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายถนนเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการอ้างอิงราคาที่ดินรายแปลงได้ หากท่านไหนต้องการทราบการประเมินที่ดินเฉพาะแปลง  สามารถดูได้ที่ลิงค์นี้ ตรวจสอบราคาที่ดิน 

 

 

ราคาประเมินที่ดิน ภาคเหนือ

ราคาประเมินที่ดิน

จังหวัดเชียงใหม่

ราคาประเมินที่ดิน

ราคาแพงสุดคือช่วง ที่ดินติดโครงการเดอะบอนด์สันทราย ตารางวาละ 50,000  บาท  ราคาถูกสุดคือ ช่วงทำเลที่ดินติดลําน้ำแม่ตื่น ตารางวาละ 75 บาท

ดูทุกพื้นที่ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติม 

จังหวัดเชียงราย

ราคาประเมินที่ดิน

ราคาแพงสุดคือช่วง ที่ดินติดถนนพหลโยธิน ถนนไทยวิวัฒน  ถนนบรรพปราการ และ ถนนเปมะวิภาต ตารางวาละ 4,425-85,000  บาท  ราคาถูกสุดคือ ช่วงทำเลที่ดินถนนบ้านแม่แก้วเหนือ ตารางวาละ 250 บาท

ดูทุกพื้นที่ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน จังหวัดเชียงราย เพิ่มเติม

 

จังหวัดลำปาง

ราคาประเมินที่ดิน

ราคาแพงสุดคือช่วง ที่ดินติด ถนนท่าคราวน้อย และ ถนนบุญวาทย์  ตารางวาละ 11,000-59,500  บาท  ราคาถูกสุดคือ ช่วงทำเลที่ดินติดทางหลวงชนบทป่าตาล-นาริน ตารางวาละ 200 บาท

ดูทุกพื้นที่ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน จังหวัดลำปาง เพิ่มเติม 

 

จังหวัดลำพูน

ราคาประเมินที่ดิน

ราคาแพงสุดคือช่วง ที่ดินติดถนนรอบเมืองใน  ตารางวาละ 20,000-58,000  บาท  ราคาถูกสุดคือ ช่วงทำเลที่ดินติดถนนทางหลวงชนบทบ้านแม่ลาน – บ้านกองวะ ตารางวาละ 225 บาท

ดูทุกพื้นที่ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน จังหวัดลำพูน เพิ่มเติม 

 

จังหวัดพะเยา

ราคาประเมินที่ดิน

ราคาแพงสุดคือช่วง ที่ดินติดถนนดอนสนาม  ตารางวาละ 48,500  บาท  ราคาถูกสุดคือ ช่วงทำเลที่ดิน ถนนไปอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน  ตารางวาละ 300 บาท

ดูทุกพื้นที่ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน จังหวัดพะเยา เพิ่มเติม 

 

จังหวัดอุตรดิตถ์

ราคาประเมินที่ดิน

ราคาแพงสุดคือช่วง ที่ดินติดถนนบรมอาสน์  ตารางวาละ 9,500-60,000  บาท   ราคาถูกสุดคือ ช่วงทำเลที่ดินถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1163 (สายบ้านร่วมจิต-น้ำพร้า)  ตารางวาละ 100 บาท

ดูทุกพื้นที่ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพิ่มเติม

 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ราคาประเมินที่ดิน

ราคาแพงสุดคือช่วง ที่ดินติดถนนขุนลุมประพาสและ ถนนสิงหนาทบำรุง  ตารางวาละ   4,100-25,000  บาท   ราคาถูกสุดคือ ช่วงทำเลที่ดินถนนบ้านสบเมย-บ้านแม่คะตวน  ตารางวาละ 150 บาท

ดูทุกพื้นที่ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพิ่มเติม 

 

จังหวัดแพร่

ราคาประเมินที่ดิน

ราคาแพงสุดคือช่วง ที่ดินติดถนนยันตรกิจโกศล ตารางวาละ 5,000-42,500  บาท   ราคาถูกสุดคือ ช่วงทำเลที่ดินติดลําห้วยลําเหมือง  ตารางวาละ 100-300 บาท

ดูทุกพื้นที่ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน จังหวัดแพร่ เพิ่มเติม 

 

จังหวัดน่าน

ราคาประเมินที่ดิน

ราคาแพงสุดคือช่วง ที่ดินติดถนนสุมนเทวราช และ ถนนอนันตวรฤทธิเดช ตารางวาละ   47,000-65,000  บาท   ราคาถูกสุดคือ ช่วงทำเลที่ดิน ถนนทางหลวงชนบท นน.4029(สายบ้านนาแหน – บ้านนาวงศ)  ตารางวาละ 150 บาท

ดูทุกพื้นที่ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน จังหวัดน่าน  เพิ่มเติม

 

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมิณทุนทรัพย์ที่ดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมิณทุนทรัพย์ที่ดินเป็นรายถนนเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาที่ดินรายแปลงได้   หากท่านไหนต้องการทราบการประเมินที่ดินเฉพาะแปลง  สามารถดูได้ที่ลิงค์นี้ ตรวจสอบราคาที่ดิน

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก