เชียงใหม่ เรียลเอสเตท

ยูนิต 19 เลขที่ 8 ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ศรีภูมิ, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เชียงใหม่ เรียลเอสเตท