×
ESC
อนุญาตให้แจ้งเตือนอัพเดทข่าวสารต่างๆจาก Dot Property

แปลน เอสเตท Verified seller

59/5 อาคาร พาราไดซ์เพลส ห้องเลขที่ 3A02-1 ชั้นที่ 3 ถนนครีนครินทร์, หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพ
แปลน เอสเตท

เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เอ็มบีเค จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจในหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจสนามกอล์ฟ, ธุรกิจอาหาร, ธุรกิจการเงิน, ธุรกิจศูนย์ประมูลรถยนต์ และธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ