ข่าวดีคลินิกแก้หนี้เฟส2 เพิ่มลูกหนี้นอนแบงก์ หนี้ 1 แสนบาท ผ่อนเพียง 1,200 บาท/เดือน

คลินิกแก้หนี้

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ไตรมาส 2/2562 โครงการ คลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2 จะขยายขอบเขตให้ลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (นอนแบงก์) สามารถเข้าร่วมโครงการได้

คลินิกแก้หนี้ เฟส2 เพิ่มลูกหนี้นอนแบงก์  หนี้ 1 แสนบาท ผ่อนเพียง 1,200 บาท/เดือน

จากโครงการระยะ 1 ครอบคลุมเฉพาะหนี้ของธนาคารพาณิชย์ ขณะนี้การแก้ไขกฎหมายเพื่อขยายขอบเขตให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถรับจ้างบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ปัจจุบันผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว รอประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ขณะนี้ผู้ประกอบการนอนแบงก์อย่างน้อย 8 ราย แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการที่ร่วม ได้แก่
1. บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
2. บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
4. บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
5. บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
6. บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
7. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้

คลินิกแก้หนี้นายจาตุรงค์กล่าวว่า โครงการคลินิกแก้หนี้ให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ 33,900 ราย และมีลูกหนี้ที่สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำเร็จ 1,087 รายได้ ทั้งนี้ ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมใน 2 ส่วน โดยคุณสมบัติการเข้าโครงการที่เดิมต้องเป็นเอ็นพีแอลก่อนวันที่ 1 เมษายน 2561 ปรับเป็นต้องเป็นเอ็นพีแอลก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 และปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ และวิธีการชำระหนี้ให้ยืดหยุ่น ง่าย และสอดคล้องกับสถานะลูกหนี้แต่ละรายได้มากขึ้น โดยเกณฑ์ใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยให้โอกาสลูกหนี้ผ่อนชาระได้สูงสุดถึง 10 ปี เช่น ลูกหนี้ที่มียอดหนี้ 1 แสนบาท ผ่อนชำระขั้นต้นเพียง 1,200 บาทต่อเดือน และยอดหนี้ 5 หมื่นบาท ผ่อนชำระ 600 บาทต่อเดือน และจากการสอบถามลูกหนี้ที่ติดต่อได้เบื้องต้น พบว่ามีลูกหนี้ 300-400 ราย ปรับโครงสร้างหนี้ไม่สำเร็จสามารถเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ใหม่หรือเพิ่มขึ้น 30%

สำหรับประชาชนที่มีปัญหาหนี้บัตรเดรดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลกับเจ้าหนี้หลายราย สามารถติดต่อเพื่อขอคำแนะนำการเข้าร่วมโครงการและการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ได้ที่โครงการคลินิกแก้หนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) Call Center โทร. 0 2610 2266 หรือทางเว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน