เพราะอะไร ติดเครดิตบูโร ยังคงค้ำประกันบ้านได้

สำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อบ้าน และต้องหาคนค้ำประกัน หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า ติดเครดิตบูโร นั้น ค้ำประกันบ้านได้หรือไม่และมีผลต่อการที่ผู้ขอกู้จะยื่นกู้ หรือไม่ มาดูกัน !!

 

ติดเครดิตบูโร เพราะอะไรยังคงค้ำประกันบ้านได้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 วรรคแรก ที่กล่าวไว้ว่าอันว่าค้ำประกันนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ค้ำประกัน ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่ง เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น อนึ่ง สัญญาค้ำประกันนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่มซึ่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวก็ไม่มีบทบัญญัติห้ามบุคคลที่มีชื่อติดบัญชีดำแห่ง เครดิตบูโร เข้าทำสัญญาค้ำประกันต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ค่าเช่าซื้อกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระหนี้แต่ประการใด ดังนั้น บุคคลซึ่งติดบัญชีดำย่อมสามารถทำสัญญาค้ำประกันการเช่าซื้อของบุคคลอื่นได้ แต่ผู้ให้เช่าซื้อจะตกลงรับบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นผู้ค้ำประกันด้วยทำสัญญาค้ำประกันหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

 

ข้อมูลจริงจาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

ติดเครดิตบูโรระบุไว้ว่าใครเป็นผู้ค้ำประกันในบัญชี สินเชื่อ ใดให้กับใคร บัญชีสินเชื่อนั้นจะไม่ไปอยู่ในประวัติของผู้ค้ำประกัน บัญชีสินเชื่อนั้นจะอยู่ในประวัติของผู้ขอสินเชื่อคนเดียวเท่านั้น เพราะกฎหมายให้เครดิตบูโรเก็บได้เฉพาะบัญชีสินเชื่อของผู้ขอสินเชื่อที่มีอยู่กับสมาชิกเท่านั้น เก็บเกินไม่ได้ คนค้ำไม่เกี่ยว

ทำให้คนที่กำลังกังวนอยู่สบายใจหายห่วงกันได้เลย ดังนั้นหากใครที่กำลังหาผู้ค้ำประกันอยู่ล่ะก็ หากผู้ค้ำประกันติดเครดิตบูโร ก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะว่ายังไงก็สามารถ ค้ำประกันบ้านได้นั้นเอง

ไฟฟ้าฟรี

วิธีขอ ไฟฟ้าฟรี สำหรับใช้ใน ไร่นา ต้องทำยังไง

 

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก