เจาะปัญหาที่ดินในประเทศไทย ทำไมคนรวยถึงครอบครองที่ดินได้ไม่จำกัด

ปฏิรูปที่ดิน

รู้หรือไม่ประเทศไทยนั้นมีที่ดินในประเทศประมาณ 320 ล้านไร่  ยิ่งนานวันที่ดินเปล่าก็จะยิ่งลดลงเรื่อยๆ ทั้งปัจจัยการผลิตต่างๆหรือมีการนำที่ดินเป็นแหล่งชุมชน ทำให้ที่ดินเหลือน้อยจนเวลานี้มูลค่าที่ดินมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวันนั้นก็เพราะว่าทรัพยากรที่มีจำกัดและลดลงเรื่อยๆ จนผ่านมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยนั้นก็ยังไม่มีการ ปฏิรูปที่ดิน เเบบจริงจังเสียที ทำให้การถือครองที่ดินยังคงตกเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ให้มีเงินทุนเยอะเท่าไรก็สามารถชื้อที่ดินได้ไม่จำกัด ทำให้อนาคตที่ดินอาจจะตกเป็นของกลุ่มทุนใหญ่แต่เพียงผู้เดียว  แล้วทำไมประเทศไทยถึง ดำเนินการแก้ไขในปฏิรูปที่ดินไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ปัจจัยอะไรกันแน่ที่ทำให้การปฏิรูปที่ดินเป็นหมัน เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกัน

 

6 ปัญหาที่ดิน ในประเทศไทย ที่แก้ไม่จบสักที

ปฏิรูปที่ดิน

1.ปัญหา คนรวย ผู้มีอำนวจ ในไทยถือครองที่ดินเยอะเกินไป

โดยสาเหตุนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด เพราะอนาคตคนเหล่านี้จะค่อยๆกลืนกินที่ดินของเหล่าบรรดาชาวนาเพราะมีเงินทุนสูงสามารถกว้านซื้อที่ดินได้จำนวนมากแล้วไม่จำกัด  ทำให้นายทุนและผู้มีอำนาจสะสมที่ดินเป็นจำนวนมากเพื่อการเก็งกำไร และก่อเกิดการทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีภาษีที่ดินใหม่ก็ตามแต่ก็แทบจะทำอะไรกับกลุ่มนายทุนหรือผู้มีอำนานเหล่านี้ ไม่ได้เลย  นั้นแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมเอามากๆในประเทศไทย

จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่ ระบุว่า   ประชาชนคนทั่วประเทศกว่า 90 เปอร์เซนต์ ถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 1 ไร่ส่วนที่เหลือก็มีเพียง 10 เปอร์เซนต์เท่านั้นที่ถือครองที่ดินมากกว่า 100 ไร่ และที่ที่ดินจำนวนมากของประเทศไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์เพราะที่ดินเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นของนายทุนที่ซื้อเพื่อเก็งกำไรเท่านั้น

 

2.ปัญหาผู้มีอำนาจบุกรุกพื้นที่สงวน ข้าราชการมีเอี่ยว

ปัญหานี้ก็มีอยู่ในสังคมไทยมาอย่างช้านาน นั้นคือข้าราชการไทย มีเอี่ยวโกงกินและเพิกเฉยให้กลุ่มทุนหรือผู้มีอำนวจ สามารถบุกรุกพื้นที่สงวนต่างๆในประเทศไทยได้แบบสบายใจ มิหนำซ้ำข้าราชการบางรายยังออกเอกสารมิชอบเพื่อทำรีสอร์ต ทำโรงงานรวมไปถึงทำไร่ขนาดใหญ่ หรือผู้มีอำนาจสามารถขนหรือตัดไม้มีค่าส่งออกนอกประเทศได้อีกด้วย กลับกัน หากเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องแนวเขตกับชาวบ้าน ภาครัฐจะรีบจัดการโดยเร็ว นั้นบ่งบอกถึงความไม่มีมาตราฐาน  โดยชาวนาที่บุกรุกพื้นที่ป่าพื้นส่วนใหญ่จะไม่มีที่ดินทำกิน

 

3.ปัญหา ประชาชนไร้ที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย

อีกหนึ่งปัญหาหลักต่อเนื่องาจาก 2 ปัญหาข้างต้น  เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการเกษตรกรรมเป็นหลังดังนั้น แต่รัฐบาลในประเทศกับไปสนับสนุนและให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมและบริการเป็นหลักส่งผลให้   ภาครัฐละเลยภาคการเกษตรโดยนำมูลค่าส่วนเกินของภาคการเกษตรมาสนับสนุนในภาคอุตสาหกรรมและบริการ

จะเห็นได้ว่าหลายๆปีที่ผ่านมาผลิตผลทางการเกษตรมีมูลค่าต่ำมาก นั้นเกิดจากประชากรกว่าร้อยละ 70 อยู่ในภาคการเกษตรแต่ เกษตรไทยไม่ค่อยมีความรู้หรือได้รับการสนับสนุนหรือให้ความรู้ด้านเกษตรกรรมเท่าที่ควร ทำให้เวลานี้เกษตรกรละทิ้งอาชีพดั้งเดิมมุ่งหน้าเข้าเมืองเกิดชุมชนแออัด หรือโดนบีบให้ขายที่ดินโดยจำยอมเพราะขาดทุนจากการทำกินจนเป็นหนี้อย่างต่อเนื่อง ในเวลานี้ปัญหาการขาดแคลนที่ดินและไม่สามารถเข้าถึงที่ดินของเกษตรกรรายย่อยและคนยากจนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีท่าที่ว่าจะดีขึ้นในเวลาอันใกล้นี้อย่างแน่นอน

 

4.ปัญหา การใช้ที่ดินผิดประเภทจนสูญเสียที่ดินทำการเกษตร

ปัญหานี้เกิดจากอดีตที่ทางภาครัฐต้องการจะมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมเป็นหลัก ทำให้มีการใช้ที่ดินผิดประเภทเป็นจำนวนมาก เช่นบางพื้นที่ เหมาะสมสำหรับการทำนาปลูกข้าว ก็มีการนำพื้นที่เหล่านั้นไป สร้างโรงงานอุสาหกรรม สร้างบ้านจัดสรร  รีสอร์ท สถานศึกษา รวมไปจนถึงบ้านพักราชการ ถึง 1 ใน 6 ของพื้นที่ ประมาณกว่า 30 ล้านไร่ในปรเทศและเหมือนเดิม มีแนวโน้มแต่จะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ

 

5.ปัญหาหน่วยงานราชการ ไม่มีคุณภาพในการบริหารจัดการที่ดินและทำงานซับซ้อน

จากที่ประเทศไทยมีหน่วยงานจัดการทรัพยากรที่ดินเป็นจำนวนมาก แต่หากแต่ละหน่ยวงานเป็นเอกภาพทำงานซับซ้อนกันโดยขาดการบูรณาการเป็นหนึ่งเดียว เริ่มตั้งแต่  1. กรมที่ดิน สังกัดกระทรวงมหาดไทย 2.กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.กรมธนารักษ์ สังกัดกระทรวงการคลัง  โดยหน่วยงานเหล่านี้ถูกจัดตั้งขึ้นที่อยู่ภายใต้หน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์และการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน แต่ทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดความเป็นเอกภาพ ขาดการประสานงานและขาดการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ นั้นก็เพราะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง นั้นเอง

 

6.ปัญหา คนจนจำนวนมากอยู่ในพื้นที่แออัด

โดยปัญหานี้พบว่าประชาชนชาวไทยนั้นไม่มีที่ดินอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นทุกวัน จนทำให้จำเป็นต้องไปอยู่ในพื้นที่แออัด ของแต่ละภาค โดยเฉพาะพื้นที่ กทม. ที่มีพื้นที่แออัดเป็นจำนวนมาก นั้นก็เพราะเกษตรกรละทิ้งอาชีพดั้งเดิมมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองในภาคต่างๆเป็นจำนวนมากจนเกิดชุมชนแออัด และในอนาคตแนวโน้มที่คนไทยเป็นจำนวนมากจะต้องอยู่อาศัยในพื้นที่แออัดจะยิ่งเยอะขึ้นมากกว่าปัจจุบันจากสาเหตุชาวต่างชาติสามารถซื้อหาบ้านหรือที่อยู่อาศัยในไทยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั้นเอง

จาก 6 ข้อที่นำมาเล่าให้ท่านผุ้อ่านฟังนี้ หากรัฐบาลยังคงเพิกเฉยและไม่มีการปฏิรูปที่ดินที่ดินอย่างจริงจัง ยังคงอนุญาตให้นายทุน สามารถกว้านซื้อที่ดินได้แบบโนลิมิตอย่างนี้ต่อไปอนาคตลูกหลายคนไทยคงไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองอย่างแน่นอน……

ที่ดินทำกิน

ต้นตอปัญหา ที่ดินทำกิน เกษตรกับแนวคิด กระดุม 5 เม็ด

 

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก