รวมคำศัพท์และเงื่อนไขการกู้คอนโดที่ต้องรู้ ข้อไหนหมายถึงอะไรบ้าง?

จะกู้ซื้อคอนโดทั้งที ถ้าไม่อยากพลาดในเรื่องของการกู้ซื้อ เรื่องของเงื่อนไขต่างๆ ก็ต้องทำการศึกษาและทำความเข้าใจให้มาก โดยเฉพาะในเรื่องของคำศัพท์ต่างๆ ที่ถือเป็นพื้นฐานที่ควรจะรู้ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดในเรื่องของการใช้คำหรือเงื่อนไขการกู้ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังได้ 

วันนี้ Dot Property จึงอยากจะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกู้ซื้อคอนโดมาฝากกันจะมีเรื่องไหนที่คุณต้องรู้บ้าง ตามไปดูพร้อมๆ กันเลยครับ

อัตราดอกเบี้ย MLR MRR MOR คืออะไร?

  • MLR (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่น มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน
  • MRR (Minimum Retail Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี ไม่มีประวัติเสียทางด้านการเงิน อาทิ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น
  • MOR (Minimum Overdraft Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเบิกเงินเกิน OD จึงทำให้ธนาคารจึงต้องเข้มงวดในการพิจารณาผู้กู้ ทั้งคุณสมบัติของผู้กู้ ประวัติทางการเงิน และหลักทรัพย์ประกัน เป็นต้น

การกู้ได้ 100% หมายถึงอะไร

หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า กู้ได้ 100% เงื่อนไขนี้หมายถึงอะไร?

สำหรับคนซื้อคอนโด แน่นอนว่า เมื่อทำการยื่นกู้ก็ต้องอยากได้วงเงินกู้สูงๆ อยู่แล้ว ซึ่งแต่ละธนาคารก็มีเงื่อนไขการกู้ในการให้เงินกู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งการกู้ได้ 100% นี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร บางธนาคารบอกว่าเราไม่สามารถกู้ซื้อบ้านได้เต็ม 100% ของราคาซื้อขาย จะได้แค่เต็มจำนวนของราคาประเมินเท่านั้น โดยธนาคารมักจะนำธนาคารประเมินจาก 2 แหล่งมาเปรียบเทียบกัน ได้แก่ ราคาประเมิน และ ราคาจากสัญญาซื้อขาย ซึ่งจะยึดตัวเลขที่ต่ำกว่าในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้นั่นเอง

แต่ถ้าเมื่อยื่นกู้แล้วพบว่า กู้ได้น้อยล่ะทำอย่างไร?

  1. สามารถหาอีกคนหนึ่งมาร่วมเซ็นสัญญากู้คอนโดหลังเดียวกันได้ หรือที่เรียกกันว่า การกู้ร่วม
  2. ในกรณีที่ธนาคารอนุมัติไม่ถึง 100% สามารถยื่นขอสินเชื่อเพื่อตกแต่งบ้านเพิ่มได้ โดยใช้บ้านที่กู้กับธนาคารอยู่เป็นตัวค้ำประกัน

ค่าดำเนินการสินเชื่อ คืออะไร

เมื่อทำการยื่นขอสินเชื่อกับทางธนาคาร เจ้าหน้าที่อาจจะขอเก็บค่าดำเนินการ ดังนี้

  1. ค่าธรรมเนียมยื่นกู้หรือค่าให้บริการสินเชื่อ โดยจะอยู่ที่ 0-1% ของวงเงินที่กู้ แต่ในบางธนาคารก็มีการเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมส่วนนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  2. ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน โดยจะคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 0-0.5% ของราคาประเมินสินทรัพย์ หรือ 0-5,000 บาท แล้วแต่ธนาคาร และข้อตกลงระหว่างธนาคารกับโครงการ
  3. ค่าประกันสินเชื่อ (ถ้ามี) ส่วนนี้ทางธนาคารไม่ได้บังคับ แต่ก็มีประโยชน์สำหรับเจ้าของทรัพย์ที่ต้องการทำประกัน แล้วเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย ครอบครัวก็จะไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สินแบบเต็มๆ

ราคาประเมินอาคารชุด คืออะไร

FB_032022-7-4เป็นราคาประเมินที่กำหนดมูลค่าของอาคารชุดแต่ละห้องในโครงการ ซึ่งภายในโครงการหนึ่งก็จะมีราคาประเมินที่แตกต่างกัน โดยในส่วนนี้จะมีราคาประเมินที่ดินและราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ค่าจดจำนอง คืออะไร

ค่าธรรมเนียมที่ทางกรมที่ดินเรียกเก็บกับผู้ที่นำทรัพย์ไปจำนองกับธนาคาร พูดง่ายๆ คือค่าธรรมเนียมที่กรมที่ดินจะเก็บจากผู้ที่กู้ธนาคารซื้อคอนโดหรือบ้าน โดยอัตราค่าจดจำนองทางกรมที่ดินจะคิดที่ 1% ของยอดเงินที่กู้กับธนาคาร เช่น เรากู้ซื้อบ้านกับธนาคารที่ 1,000,000 บาท ค่าจดจำนองที่เราต้องจ่ายให้กับกรมที่ดินจะเท่ากับ 10,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ คืออะไร

เป็นค่าโอนกรรมสิทธิ์ที่ต้องจ่าย ซึ่งใครที่ซื้อคอนโดหรือบ้านมือสองจะต้องพบเจอคำนี้บ่อยๆ ซึ่งปกติจะอยู่ที่ 2% และจะคิดตามราคาประเมินของกรมที่ดินหรือคิดจากราคาขายบ้าน โดยจะเลือกราคาสูงที่สุดในการคิดค่าธรรมเนียม ส่วนใครจะเป็นคนจ่ายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องตกลงกันเอง

หมายเหตุ: สำหรับปี 2565 นี้ มีการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ จากอัตราปกติ 2.00% เหลือ 0.01% สำหรับอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ หรือห้องชุด ราคาซื้อขายและราคาประเมินไม่เกิน 3 ล้านบาท

และนี่คือเงื่อนไขและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ซื้อคอนโดที่นำมาฝากในวันนี้ ก็หวังว่าจะช่วยให้ผู้ซื้อคอนโดมือใหม่เข้าใจเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ มากขึ้นและพร้อมสำหรับการกู้ซื้อคอนโด ซึ่งต้องอาศัยการเตรียมความพร้อมมากพอสมควรในด้านเอกสาร การเงิน และการวางแผนในระยะยาว