ราคาประเมินที่ดิน 2563 ของประเทศไทย ภาคไหนแพงสุด-ถูกสุดไปดู

ราคาประเมินที่ดิน

อัพเดท ตาราง ราคาประเมินที่ดิน 2563 ของทุกภาคในประเทศไทย ว่ามีจังหวัดไหนขึ้น-จังหวัดไหนลงบ้าง โดยสำหรับข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายถนนเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการอ้างอิงราคาที่ดินรายแปลงได้ หากท่านไหนต้องการทราบการประเมินที่ดินเฉพาะแปลง สามารถดูได้ที่ลิงค์นี้ ตรวจสอบราคาที่ดิน 

 

ราคาประเมินที่ดิน 2563 ของประเทศไทย ภาคไหนแพงสุด-ถูกสุดไปดู

 

ตาราง ราคาประเมินที่ดิน จังหวัด กรุงเทพหมานคร

ราคาประเมินที่ดิน

ดูราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ทุกเขตในจังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้ที่ลิงค์นี้ ราคาที่ดินจังหวัด กรุงเทพมหานคร

 

 

ตาราง ราคาประเมินที่ดิน ภาคกลาง

ราคาประเมินที่ดินดูราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ทุกจังหวัดในภาคกลาง ได้ที่ลิงค์นี้ ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง

 

 

ตาราง ราคาประเมินที่ดิน ภาคเหนือ

ราคาประเมินที่ดินดูราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ทุกจังหวัดในภาคเหนือ ได้ที่ลิงค์นี้ ราคาที่ดินภาคเหนือ

 

ตาราง ราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออก

ราคาประเมินที่ดินดูราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ทุกจังหวัดใน ภาคตะวันออก ได้ที่ลิงค์นี้ ราคาที่ดินภาคตะวันออก

 

 

ตาราง ราคาประเมินที่ดิน ภาคใต้

ราคาประเมินที่ดินดูราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ทุกจังหวัดใน ภาคใต้ ได้ที่ลิงค์นี้  ราคาที่ดินภาคใต้

ตาราง ราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคาประเมินที่ดินดูราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ทุกจังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ที่ลิงค์นี้  ราคาที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงเหนือ

 

ตาราง ราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันตก

ราคาประเมินที่ดินดูราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ทุกจังหวัดใน ภาคตะวันตก ได้ที่ลิงค์นี้  ราคาที่ดินภาคตะวันตก

 

 

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมิณทุนทรัพย์ที่ดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมิณทุนทรัพย์ที่ดินเป็นรายถนนเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาที่ดินรายแปลงได้ หากท่านไหนต้องการทราบการประเมินที่ดินเฉพาะแปลง สามารถดูได้ที่ลิงค์นี้ ตรวจสอบราคาที่ดิน