วิกฤต!! ความสามารถในการซื้อบ้านของคนไทยลด คาดอนาคต ชาวต่างชาติครองเมือง

ซื้อบ้าน

แอเรียเผยในเวลานี้นคนไทยกำลังมีความสามารถในการ ซื้อบ้าน ลดลง จากสาเหตุ สัดส่วนราคาบ้านต่อรายได้ของครอบครัวที่เวลานี้เพิ่มขึ้น ถึง 69% จาก 11 ปีที่ผ่านมา หากยังไม่มีการแก้ปัญหาอะไรจากทางรัฐบาล อนาคตชาวต่างชาติครองเมืองแน่นอน

ความสามารถในการซื้อบ้านของคนไทยลด

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัยประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AREA) ได้มาเปิดเผย ข้อมูลว่า ภาพรวมในปัจจุบันความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคเห็นสัญญาณลดลง  สาเหตุจากความสามารถในการจ่ายเพื่อการซื้อบ้านของประชาชนโดยรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง

โดยผลจากการวิเคราะห์ตัวเลขรายได้ต่อครอบครัวต่อปีของชาวกรุงเทพ มหานคร หากไปเทียบกับราคาบ้านที่เปิดขายในแต่ละปีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หากเรานำ  ราคาบ้านที่เสนอขาย หาร  รายได้ต่อปี จะพบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะตลอดทั้งปี 11 ปีที่ผ่านมาโดยเริ่มจากปี 2550 รายได้ของประชาชนครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร มีภาพรวมรายได้เดือนละ 39,020 บาท (ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปีนั้น)

ทำให้เมื่อคิดค่าเฉลี่ยของที่อยู่อาศัยทุกประเภทเป็นเงิน 2.289 ล้านบาท หรือเท่ากับว่าราคาที่อยู่อาศัยเป็น 4.9 เท่าของรายได้ต่อปีของครัวเรือนในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล แต่มาในปี 2561 ที่ผ่านมา

สัดส่วนของราคาที่อยู่อาศัยกับกระโดดเพิ่มเป็น 8.9 เท่า ทำให้ครัวเรือนในเขตกทม.และปริมณฑลมีความสามารถในการซื้อบ้านลดน้อยลงเป็เงาตามตัว

ซื้อบ้าน

 

สัดส่วนราคาบ้านต่อรายได้ของครอบครัว เพิ่มกว่า 69%

ตั้งแต่ปี 2550-2561 จะเห็นว่าในปี 2561 ที่ราคาบ้านต่อรายได้ของครอบครัว เพิ่มขึ้น 69% โดยจะเพิ่มขึ้นปีละ 4.9% ในขณะที่รายได้ต่อครัวเรือนของชาวกรุงเทพมหานคร นั้นสวนทางเพราะไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแบบสัดส่วนราคาบ้าน  และหากเมื่อเรามองกลับไปในช่วงปี 2556-2558 รายได้ต่อครัวเรือนของชาวกรุงเทพ มหานครลดจาก 49,191 บาทต่อเดือนมาเหลือเพียง 45,572 บาทต่อเดือน

จะมีก็ปี 2559 ที่ สัดส่วนราคาบ้านลดลงแต่พอมาเมื่อปี 2560-2561 ก็กลับไปทะยานเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ทำให้ความสามารถในการจ่ายของประชาชนจึงลดลงและบวกกลับอนาคตประชาชนชาวไทยอาจจะต้องไปเผชิญวิกฤติที่ชาวต่างชาติ

โดยเฉพาะชาวจีนจะทะลักมาแย่งซื้อที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นนั้นก็เพราะว่า รัฐบาลไทยเรานั้นไม่ได้ กำหนดราคาขั้นตํ่าที่จะซื้อได้และไม่ได้กำหนดอัตราภาษีสูงๆทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยราว20%มีต่างชาติมาหาซื้อทำให้เหล่าดีเวลลอปเปอร์บวกราคาบ้านเพิ่มสูงขึ้นไปอีก หากภาครัฐหรือเอกชนยังปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นต่อไป อนาคตพี่น้องประชาชนชาวไทยจะสามารถซื้อบ้านได้น้อยลง โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยในเขต  กรุงเทพและปริมณฑล ก็คงต้องตกไปเป็นของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนอย่างแน่นอน

 

แนวทางการแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์ ต่างชาติครองเมือง

ต้องให้รัฐบาลหรือเอกชนกำหนดราคาขั้นตํ่าของที่อยู่อาศัยที่จะให้ต่างชาติซื้อ เช่น ไม่ตํ่ากว่า 10 ล้านบาท เป็นต้น (มาเลเซียกำหนดไว้ขั้นตํ่าประมาณ 8-16 ล้านบาท)  ภาครัฐควรมีการออกกฎหลายกำหนดอัตราภาษีสูง โดยขอยกตัวอย่างประเทศ สิงคโปร์กำหนดให้ต่างชาติที่มาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์ต้องเสียภาษี 20% ส่วนประเทศฮ่องกงกำหนดไว้ที่ 30% มรมาตราการห้ามต่างชาติซื้อบ้านมือสอง  กำหนดให้ต่างชาติไม่สามารถขายที่อยู่อาศัยต่อได้ในเวลา 3 ปีเพื่อป้องกันนักลงทุนต่างชาติมาเก็งกําไร และ สุดท้ายกำหนดให้ชาวต่างชาติที่มาซื้อที่อยู่อาศัยไม่สามารถอยู่ในไทยได้เกิน 4-6 เดือน

มาตราการคุมสินเชื่อทำพิษ ประชาชนทิ้งสิทธิ บ้านล้านหลัง แล้วกว่า 30%

มาตราการคุมสินเชื่อทำพิษ ประชาชนทิ้งสิทธิ บ้านล้านหลัง แล้วกว่า 30%

 

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เติบโตต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 กำไรสุทธิเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 39%

 

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก