สินเชื่อบ้าน ของแต่ละธนาคาร อัพเดทล่าสุด !!! เดือน พฤศจิกายน 2562

สินเชื่อบ้าน

สำหรับท่านใดที่ต้องการมีครอบครัว หรือขยับขยายที่อยู่อาศัยให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังกังวลเรื่องการขอกู้ สินเชื่อบ้าน จากธนาคาร และเรื่องดอกเบี้ยบ้านต่างๆ วันนี้เรามีข้อมูลสินเชื่อบ้านการกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของแต่ละธนาคารอัพเดทเดือน  พฤศจิกายน 2562 นี้ มาไว้ให้ทุกๆท่านได้ใช้ประกอบการตัดสินใจกันด้วย

 

สินเชื่อบ้าน ของแต่ละธนาคาร เดือน  พฤศจิกายน 2562 อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อบ้าน

 

ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป

ให้บ้านในฝันกลายเป็นจริงได้ ด้วยทางเลือกหลากหลาย กับอัตราดอกเบี้ยที่ลงตัวเพื่อคุณ

สินเชื่อบ้าน

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้าน

 

วงเงินสูง

 • สูงสุด 70-95% ของมูลค่าหลักประกัน
 • หากราคาซื้อขายสูงเกินกว่า 10 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 80% ของมูลค่าหลักประกัน
 • วงเงินกู้เพิ่มเติมจากวงเงินสูงสุดเพื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ และประกันอัคคีภัยระยะยาว

ผ่อนสบาย

 • นานสูงสุด 30 ปี(เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลธรรมดามีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีรายได้ประจำ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งต้องแสดงหลักฐานรายได้ที่ชัดเจน ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีในข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโร

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ 

 

 

ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก

สินเชื่อบ้าน

รายละเอียดสินเชื่อ

กู้ง่าย ใช้บ้านเป็นหลักประกัน  ให้อิสระในการซื้อที่อยู่ได้หลายรูปแบบ   กู้ได้สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้าน

 

สินเชื่อบ้านกรุงไทย…ผ่อนสบาย

สินเชื่อบ้าน

รายละเอียดสินเชื่อ

ดอกเบี้ยเบาๆ 0.99% นาน 9 เดือน ปิดบัญชีก่อนกำหนดได้ ไม่มีค่าธรรมเนียม (ยกเว้นรีไฟแนนซ์ไปสถาบันการเงินอื่น)

 

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้าน

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย

 

ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านหลังไหนก็ยิ้มได้

สินเชื่อบ้าน

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้าน

ระยะเวลาผ่อน

ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี ลดภาระรายเดือน ผ่อนน้อยกว่า

 

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน

 

คุณสมบัติ

 • สัญชาติ ไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป และ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • รายได้ของกรณีกู้เดี่ยว ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป กรณีกู้ร่วม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีรายได้ 15,000 ต่อเดือนขึ้นไป
 • อายุงาน กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ อายุงานสามารถรวมที่ทำงานเก่าได้ โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน หรือที่ปัจจุบันต้องมีระยะเวลาทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • อายุงาน กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจ ปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • ผู้กู้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้าน สินเชื่อซื้อบ้านใหม่

สินเชื่อบ้าน

รายละเอียดสินเชื่อ

หากคุณฝันอยากมีบ้าน ความฝันของคุณเป็นจริงได้ไม่ยาก ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมให้คำปรึกษา และมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดให้คุณ เพื่อให้คุณและครอบครัวมีความสุขในบ้านที่อบอุ่น ด้วยวงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกัน และอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษทั้งแบบคงที่ และแบบลอยตัว

 

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบ้าน

 

ผ่อนสบาย

ผ่อนสบายแบบ ลดต้น ลดดอก กับระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย
 • ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ ไม่เกิน 65 ปี

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์ 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคุณ

สินเชื่อบ้าน

รายละเอียดสินเชื่อ

กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากมีวงเงินจำกัดกำหนดเงื่อนไขการให้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้าน

วงเงิน

วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อน

ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

คุณสมบัติ

 • ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน
 • ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น

 

สินเชื่อบ้าน All Home ปี 2562

สินเชื่อบ้าน

 

รายละเอียดสินเชื่อ

 • ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2562
 • อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2562

 

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้าน

วงเงิน

วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

คุณสมบัติ

ลูกค้ารายย่อยทั่วไป และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

 

สินเชื่อบ้านโครงการจัดสรร (Developer) ปี2562

สินเชื่อบ้าน

 

รายละเอียดสินเชื่อ

 • ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2562
 • อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2562

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้าน

วงเงิน

วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

คุณสมบัติ

เป็นลูกค้าผู้ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการจัดสรรที่ธนาคารรับเป็นโครงการ Fast Track / Smart Fast Track / Regional Fast Track / LTF / BZP ที่ดำเนินโครงการโดยผู้ประกอบการจัดสรร (Developer) ที่มีข้อตกลงร่วมกับธนาคาร

 

สินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาส

สินเชื่อบ้าน

รายละเอียดสินเชื่อ

 • อายุผู้กู้ 40 ปีขึ้นไป (คำนวนอายุจากปีเกิด)
 • ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรม ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรมเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินโครงการ
 • วงเงินในโครงการมีจำนวนจำกัด

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้าน ของแต่ละธนาคาร อัพเดทล่าสุด !!! เดือน พฤศจิกายน 2562

 

วงเงิน

วงเงินกู้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

ระยะเวลาผ่อน

ไม่น้อยกว่า 11 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

 คุณสมบัติ

ผู้กู้อายุ 40 ปีขึ้นไป (คำนวณอายุจากปีเกิด)

 

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรักปี 2562

สินเชื่อบ้าน

รายละเอียดสินเชื่อ

 • กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายใน 27 ธันวาคม 2562
 • ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้าน

วงเงิน

วงเงินใหกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อ 1 รายลูกค้าต่อ 1 หลักประกัน

ระยะเวลาผ่อน

 • ระยะเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

คุณสมบัติ

 • เป็นประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross)ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน
 • เป็นลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก(หักเงินเดือน)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อบ้าน

 

รายละเอียดสินเชื่อ

สำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อที่อยู่อาศัย ธนาคารยินดีให้บริการท่านด้วยสินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยต่ำ ได้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน  อนุมัติเร็ว ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

 

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านกรุงศรี เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (บ้านใหม่หรือบ้านมือสอง) สำหรับโครงการทั่วไป ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 62 – 31 ม.ค. 63

สินเชื่อบ้าน

 

คุณสมบัติผู้กู้

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ ซึ่งสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ได้
 • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)

 

สินเชื่อกรุงศรีเพื่อปลูกสร้างบ้าน

สินเชื่อบ้าน

 

รายละเอียดสินเชื่อ

สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยกับกลุ่มบริษัทในสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านที่ธนาคารให้การสนับสนุนธนาคารยินดีให้บริการท่านด้วย สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อปลูกสร้างบ้าน

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้าน

 

คุณสมบัติผู้กู้

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ ซึ่งสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ได้
 • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 

ธนาคารทหารไทย

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี

สินเชื่อบ้าน

วงเงิน

วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท

กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท

 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อจาก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ( คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อ )
 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อจากโครงการทั่วไป

กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

 

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบ้าน

 

ระยะเวลาผ่อนชำระ

นานสูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

การอนุมัติง่ายและรวดเร็ว

กรณีได้รับเอกสารประกอบการกู้ครบถ้วน  ธนาคารจะติดต่อท่านเพื่อแจ้งผลการอนุมัติภายใน 5 – 7 วันทำการ

เมื่อคุณกู้ซื้อบ้านกับ TMB พร้อมสมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่

 1. สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบีคุ้มบ้าน (MRTA)
 2. สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี เพื่อผ่อนช าระสินเชื่อบ้าน
 3. สมัครบัตรเดบิต TMB (กรณีที่คุณมีบัตรเดบิต TMB แล้ว ไม่ต้องสมัครเพิ่ม)

คุณสมบัติผู้กู้

สินเชื่อบ้าน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านธนาคารทหารไทย 

 

 

ธนาคาร ยูโอบี

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้าน ยูโอบี โฮมโลน

สินเชื่อบ้าน

รายละเอียดสินเชื่อ

กู้ซื้อบ้านใหม่ และบ้านมือสอง อนุมัติวงเงินกู้ สูงสุด 100%  กู้เพื่อปลูกสร้างบ้าน อนุมัติค่าก่อสร้าง สูงสุด 100% อัตราดอกเบี้ยพิเศษ  อนุมัติด่วน   ภายใน 3 วันทำการ*

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบ้าน

ลักษณะผลิตภัณฑ์

 • กรณีซื้อบ้านใหม่ วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ90-95% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100%ของราคาประเมิน และ 75-90% สำหรับต่างจังหวัด )
 • กรณีซื้อบ้านมือสอง วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาประเมิน และ 80-90% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาประเมิน และ 75-90% สำหรับต่างจังหวัด)
 • กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมินที่ดินรวมกับค่าก่อสร้างบ้าน (70% ของราคาประเมินที่ดิน บวก 100% ของราคาประเมินค่าก่อสร้างบ้าน)
 • เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท (15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด) 

หมายเหตุ :

 • หากราคาหลักประกันเท่ากับหรือมากกว่า 10 ล้านบาท วงเงินให้กู้สูงสุดเท่ากับ 80% ของราคาประเมิน
 • หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าและ / หรือหลักประกันต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนดไว้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อบ้าน ยูโอบี

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท
 • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว)
 • อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ :
  ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government Sector)
  ไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  สินเชื่อบ้านธนาคารยูโอบี

 

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อม โฮมโลนฟอร์ยู

สินเชื่อบ้าน

รายละเอียดสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนเลือกได้ ให้แผนชีวิตของคุณเป็นไปตามที่กำหนด  เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อซื้อบ้าน หรือปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง สามารถเลือกผ่อนชำระง่ายๆ ด้วยยอดเงินที่เท่ากันทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้าน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 2. พนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ
 3. อายุ 21 – 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว อายุไม่เกิน 65 ปี
 4. อายุงาน

6 เดือนขึ้นไป * สำหรับพนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

1 ปีขึ้นไป ** สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหิจ หรือบริษัทที่น่าเชื่อถือ

เฉพาะพนักงานที่ไม่ได้ใช้แรงงานเป็นหลัก   (หรือ พนักงาน white collar)

ในระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการ/หัวหน้างานขึ้นไป

2 ปีขึ้นไป *** สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

*อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้ หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้

**ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน

***ธุรกิจจะต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือ มีหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานหรือหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถ ตรวจสอบได้ โดยมีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจตรงตามหลักเกณฑ์

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สินเชื่อธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 

 

ธนาคาร ธนชาต

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านใหม่

สินเชื่อบ้าน

รายละเอียดสินเชื่อ

บริการสินเชื่อบ้านที่ให้คุณได้เป็นเจ้าของบ้านคุณภาพในโครงการต่าง ๆ กับสิทธิพิเศษ อัตราดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง ให้คุณผ่อนสบายๆ กับระยะเวลาผ่อนชำระนาน พร้อมบริการประกันชีวิตคุ้มครองภาระเงินกู้ เพื่อเป็นหลักประกันในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินให้กับคุณและครอบครัวได้อุ่นใจ

อัตราดอกเบี้ย

ประกอบด้วย 4 ทางเลือก

 1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี

ปีที่ 1 : 2.990% ต่อปี

ปีที่ 2-3 : MLR – 0.795%

หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.657%

 1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี

ปีที่ 1-2 : 4.250% ต่อปี

ปีที่ 3 : MLR – 0.900%

หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.623%

 1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี

ปีที่ 1 : 4.750% ต่อปี

ปีที่ 2 : 4.750% ต่อปี

ปีที่ 3 : 4.750% ต่อปี

หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.635%

 1. อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ปีที่ 1-3 : MLR – 2.000% ต่อปี

หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.605%

 

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้

 • อาชีพพนักงานประจำ อายุรวมไม่เกิน 65 ปี
 • เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆโดยเฉพาะ อายุรวมไม่เกิน 70 ปี

คุณสมบัติของผู้กู้

 • บุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบต่างด้าว หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.14)
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน/คน
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนในการผ่อนชำระหนี้ และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ธนาคาร ธนชาต 

 

ธนาคารเกียรตินาคิน

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านใหม่

สินเชื่อบ้าน

รายละเอียดสินเชื่อ

ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ ให้วงเงินสูง วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 30 ปี กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

 

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน

 

วงเงินกู้

กรณีซื้อบ้านใหม่ และคอนโดมิเนียม

 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 • กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) กำหนดให้ทุนประกันภัย 100% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี
 • กรณีราคาซื้อขาย ≥ 10 ล้านบาท วงเงินกู้สูงสุด 80% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ระยะเวลาผ่อนชำระ

ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 30 ปี

วงเงินกู้ และระยะเวลาอนุมัติ

วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท หลังจากธนาคารได้รับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุงานปัจจุบันรวมอายุงานเดิมไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • รายได้หลักต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน และรายได้รวมทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน (ต่อผู้กู้ 1 คน)
 • ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา

เจ้าของธุรกิจ

 • สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
 • ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา
 • ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านธนาคารเกียรตินาคิน 

 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านแสนสบาย

สินเชื่อบ้าน

เพื่อให้ท่านนำสินเชื่อไปจัดหาที่อยู่อาศัยตามใจท่าน…..ด้วยหลากหลายเงื่อนไขพิเศษ

ลักษณะบริการและจุดเด่นของสินเชื่อบ้าน

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า
 • ดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีให้เลือกหลากหลาย พร้อมชำระมากกว่าค่างวดได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ระยะเวลาผ่อนชำระ

ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี)

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้าน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

 

 

ธนาคารออมสิน

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อเคหะ

สินเชื่อบ้าน

ช่วยสานฝันให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ ธนาคารออมสิน เข้าใจและรู้ซึ้งถึงความต้องการมีบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี จึงมุ่งส่งเสริมและช่วยสานฝันของท่านให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

วัตถุประสงค์ของการกู้

 • ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 • ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น
 • ซื้อที่ดินที่มีอาคารของผู้กู้ หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว
 • เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารในที่ดินซึ่งเป็นของผู้กู้หรือคู่สมรส
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน ที่ดินและอาคาร หรือห้องชุด ของผู้กู้หรือคู่สมรถจากสถาบันการเงินอื่น
 • ทั้งนี้ สามารถยื่นกู้วัตถุประสงค์เพื่อการไถ่ถอนจำนองร่วมกับการปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารได้

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

แบบที่ 1

 • ปีที่1 = MRR -6.00%
 • ปีที่2 = MRR -2.00%
 • ปีที่3 = MRR -1.00%
 • ปีที่4 เป็นต้นไป = MRR – 00%

แบบที่ 2

 • ปีที่1 = 4.00%
 • ปีที่2-3 = 4.50%
 • ปีที่4 เป็นต้นไป = MRR -1.00%

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

แบบที่ 1

 • ปีที่1 = MRR -4.00%
 • ปีที่2 = MRR -1.00%
 • ปีที่3 = MRR -4.75%
 • ปีที่4 เป็นต้นไป = MRR -0.50%

แบบที่ 2

 • ปีที่1-3 = 5.50%
 • ปีที่4 เป็นต้นไป = MRR -0.50%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กรณีซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร

 • จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท = MRR + 1.00% ต่อปี
 • จำนวนเงินกู้เกินกว่า 3,000,000 บาท = MRR + 2.00% ต่อปี

คุณสมบัติผู้ขอกู้

 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีอาชีพและรายได้แน่นอน

การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

(1) กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้

(2) กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

ทั้งนี้ ในกรณีที่กู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสิน

 

ธนาคารแห่งประเทศจีน

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า: บ้านใหม่ ชีวิตเบาสบาย

สินเชื่อบ้าน

รายละเอียดสินเชื่อ

ผ่อนเริ่มต้น 5,400 บาท/ เดือน**  ฟรี! ค่าประเมิน ฟรี! ค่าธรรมเนียมเมื่อชำระผ่าน SCB

 • ดอกเบี้ยบ้านปีแรก เพียง 90% สำหรับโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน
 • ดอกเบี้ยบ้านปีแรก เพียง 50% สำหรับโครงการทั่วไป

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า: บ้านมือสอง ชีวิตเบาสบาย

ผ่อนเริ่มต้น 5,500 บาท/ เดือน**  ดอกเบี้ยบ้านเฉลี่ย 3 ปี เพียง 3.65%  ฟรี! ค่าธรรมเนียมเมื่อชำระผ่าน SCB

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้าน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารแห่งประเทศจีน

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก