อัพเดทเวนคืนที่ดิน 6 พันล้าน กะทู้-ป่าตอง สำหรับโครงการทางด่วน ระยะทาง 3.98 กม.

เวนคืนที่ดิน

อัพเดทข่าวล่าสุดการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) อนุมัติร่าง พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดิน แล้ว เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ยังไม่รู้ว่าจะได้เริ่มตอกเข็มเมื่อไหร่ ต้องรอรัฐบาลใหม่เคาะไทม์ไลน์อีกครั้ง จากเดิมมีกำหนดจะเริ่มก่อสร้างในปี 2563 เปิดใช้ในปี 2567

เวนคืนที่ดิน 6 พันล้าน กะทู้-ป่าตอง  สำหรับโครงการทางด่วน ระยะทาง 3.98 กม.

รีเช็กสถานะล่าสุด โครงการผ่านการอนุมัติผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ววันที่ 7 มี.ค. 2561 ขณะที่รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการหรือรายงาน PPP ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงคมนาคมแล้วอยู่ระหว่างคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการต่อไป โดยรูปแบบการลงทุนเป็น PPP net cost รัฐจ่ายค่าเวนคืน ส่วนเอกชนลงทุนก่อสร้าง และรับสัมปทานเก็บค่าผ่านทาง 35 ปี ทั้งโครงการใช้เงินลงทุน 13,916.97 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเวนคืนที่ดิน 5,685.91 ล้านบาท และค่าก่อสร้าง 8,231 ล้านบาท

โดยมีผู้ถูกเวนคืนเป็นที่ดินจำนวน 193 แปลงหรือกว่า 100 ไร่ วงเงิน 4,693.24 ล้านบาท และสิ่งปลูกสร้าง 222 หลังคาเรือน วงเงิน 992.64 ล้านบาทและหากโครงการได้มีการลงทุนก่อสร้าง จะเป็นโครงการแรกของ กทพ. ที่ลงทุนในต่างจังหวัด จะเก็บค่าผ่านทางสำหรับรถจักรยานยนต์ 15 บาท รถ 4 ล้อ 45 บาท รถ 6-10 ล้อ 85 บาท และมากกว่า 10 ล้อ 130 บาท คาดว่าปริมาณจราจรในปี 2567 เป็นปีแรกเปิดใช้ รถจักรยานยนต์อยู่ที่ 28,488 คันต่อวัน รถยนต์ 24,216 คันต่อวัน มีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากถนนตามผังเมืองรวมสาย ก. ในพื้นที่ชุมชนป่าตองและชุมชนกะรน ต.ป่าตอง มุ่งไปทางทิศตะวันออก บริเวณถนนพระเมตตา สร้างเป็นทางยกระดับข้ามถนนพิศิษฐ์กรณี ถึงเขานาคเกิด ระยะทาง 0.9 กม.

จากนั้นจะสร้างเป็นอุโมงค์ระยะทาง 1.85 กม. ลอดใต้เทือกเขานาคเกิด และทางยกระดับ ระยะทาง 1.23 กม. ไปยัง ต.กะทู้ ผ่านด่านเก็บค่าผ่านทาง จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 (ถนนพระบารมี) สร้างเป็นทางด่วนขนาด 8 ช่องจราจร หรือไป-กลับ 4 ช่องจราจร สำหรับให้รถยนต์วิ่ง 2 ช่องจราจร และรถจักรยานยนต์ 2 ช่องจราจรในบริเวณจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ จะก่อสร้างเป็นทางแยกต่างระดับ พร้อมติดตั้งระบบเก็บเงินค่าผ่านทางเพื่อลดปัญหาการจราจร และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง

หลังโครงการแล้วเสร็จจะเชื่อมโยงการเดินทางจาก อ.กะทู้ ไปยังหาดป่าตอง อำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ต จากสถิติเมื่อปี 2558 พบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยว 13.37 ล้านคนต่อปี รายได้จากการท่องเที่ยว 326,100 ล้านบาทต่อปี และช่วยแก้ปัญหาจราจร ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนถนน 4029 เป็นทางลาดขึ้นเขา ประหยัดเวลาการเดินทางจากตัวเมืองไปยังชายหาดป่าตอง รองรับการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวม

 

ที่มา prachachat.net

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก