แชร์วิธีกู้ซื้อบ้าน แจกบันได 7 ขั้น สู่การกู้ซื้อบ้านได้สำเร็จ

บ้านคงเป็นปลายทางความฝันและสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในชีวิตของใครหลายคน โดยหลายคนที่อยากจะกู้ซื้อบ้านอาจยังสับสนและไม่ทราบว่าขั้นตอนการกู้บ้านนั้นเป็นอย่างไร วิธีกู้ซื้อบ้านนั้นต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง บทความนี้จึงพาไปดูบันได 7 ขั้นของวิธีกู้ซื้อบ้านที่จะทำให้คุณเตรียมความพร้อม สู่การกู้ซื้อบ้านได้สำเร็จ

The Document Closeup, Mortgage Application Form

ขั้นตอนการกู้บ้านบันได 7 ขั้นของวิธีกู้ซื้อบ้าน ทำตามนี้กู้สำเร็จแน่นอน

1. วิธีกู้ซื้อบ้านบันไดขั้นแรก ประเมินรายได้และความสามารถในการกู้

สำหรับการกู้ซื้อบ้าน ก็เป็นการยื่นขอสินเชื่อไม่แตกต่างจากสินเชื่อประเภทอื่นๆ โดยวิธีกู้ซื้อบ้านก่อนอื่นเลย คือต้องประเมินความสามารถทางการกู้ของตัวเองให้แน่ชัดเสียก่อนสามารถประเมินได้ง่ายๆ โดยคิดจาก (รายได้ต่อเดือน) x (60 เท่าของรายได้) = ราคาบ้านที่เราสามารถกู้ซื้อได้ โดยผลลัพธ์ราคาบ้านที่ได้ จะเป็นราคาที่ยังไม่หักภาระหนี้ใดๆ เนื่องจากนโยบายของธนาคาร จะอนุญาตให้ผู้กู้มีภาระไม่เกิน 40% ของรายได้เท่านั้น เช่น มีรายได้ 20,000 บาท เมื่อหักภาระหนี้ผ่อนรถยนต์เหลือเดือนละ13,000 บาท ขั้นตอนการกู้บ้านต่อไปคือการคำนวณวงเงินกู้ที่จะสามารถกู้ได้ โดยใช้สูตร (1,000,000 x 7,000) x (13,000 x 40%) = 742,857 หรือประมาณ 740,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินสูงสุดที่สามารถกู้ได้ ทั้งนี้หากวงเงินกู้ไม่สามารถครอบคลุมกับราคาบ้าน เราจึงจำเป็นต้องเก็บออมเงินบางส่วนเพิ่มเติมด้วนเช่นกัน

2. วิธีกู้ซื้อบ้านบันไดขั้นที่สอง การเก็บออมเงินสำหรับเติมส่วนที่ขาด

ในกรณีที่ความสามารถในการกู้ สามารถกู้เงินได้เทียบเท่ากับราคาบ้าน แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อบ้านเพียงประมาณ 90% ของราคาบ้าน ดังนั้นในอีก 10% ที่เหลือเราจึงต้องเป็นคนจ่าย การออมเงินเพื่อการเติมเต็มส่วนที่ขาด หรือใช้เพื่อเป็นเงินดาวน์ ควรลองเก็บเงินแต่ละเดือนเท่ากับอัตราการผ่อนบ้านจริง เพราะจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะสามารถประเมินตนเองได้ว่า หากเราต้องการผ่อนบ้านในเดือนละเท่านี้ เราจะสามารถผ่อนไหวหรือไม่

pic_2 (5)3. วิธีกู้ซื้อบ้านบันไดขั้นที่สามปิดบัญชีหนี้ให้หมด

การเตรียมความพร้อมด้วยวิธีกู้ซื้อบ้านแบบปิดหนี้ให้หมด คือการเพิ่มวงเงินสินเชื่อกู้บ้านให้กับเราอีกวิธีหนึ่ง เช่น มีภาระการผ่อนรถเดือนละ 7,000 บาท หากสามารถปิดหนี้รถหมด ก็จะได้รับวงเงินสินเชื่อบ้านเพิ่มขึ้นตามสูตรคำนวณในข้อแรก โดยควรปิดหนี้ให้หมดก่อนที่จะทำการกู้บ้าน เพราะส่งผลโดยตรงต่อการพิจารณาสินเชื่อ

4. วิธีกู้ซื้อบ้านบันไดขั้นที่สี่ เดินบัญชีออมทรัพย์ให้ดี

การพิจารณาสินเชื่อส่วนใหญ่ ธนาคารมักจะขอเอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลังประมาณ 3-6 เดือน โดยในช่วงเวลา 3-6 เดือนก่อนการยื่นขอสินเชื่อ ควรให้บัญชีธนาคารที่จะขอยื่นมีเงินเข้าและคงเหลืออย่างสม่ำเสมอ เพื่อยืนยันว่าเรามีรายได้อย่างแน่นอน และมีความสามารถในการชำระหนี้ให้กับธนาคาร

5. สร้างประวัติชำระหนี้ที่ดี

ประวัติการชำระหนี้ใดๆ ของเรา สามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเครดิตบูโร โดยเป็นข้อมูลประวัติการชำระหนี้ของผู้กู้ย้อนหลัง 2 ปี โดยหากธนาคารตรวจสอบเครดิตบูโรแล้วพบว่า เรามีประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ดี เช่น การผิดนัดชำระหนี้ การชำระหนี้ไม่ตรงเวลา การผ่อนผันการชำระหนี้ จะแสดงให้เห็นว่าผู้กู้เป็นผู้ที่มีประวัติการในชำระหนี้ไม่ดี ส่งผลต่อการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร

Hand of young man showing keys from new flat

6. พยายามอย่าสร้างหนี้เพิ่ม

เมื่อเราเตรียมตัวที่จะกู้สินเชื่อก้อนใหญ่แล้ว ทางที่ดีที่สุดคือไม่ควรสร้างหนี้เพิ่ม เพราะนอกจากจะลดโอกาสในการพิจารณาสินเชื่อ การลดวงเงินสินเชื่อที่ควรจะได้ และเพิ่มโอกาสที่จะเพิ่มภาระในการชำระหนี้

7. เตรียมเอกสารให้พร้อมสำหรับการยื่นกู้

เมื่อเราเตรียมความพร้อมในด้านการเงินเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาเตรียมยื่นกู้ซักที โดยเอกสารที่จำเป็นที่ต้องใช้ในยื่นกู้กับธนาคาร ได้แก่ ใบรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน รายการเดินบัญชี รายการสั่งซื้อสินสำหรับพ่อค้าแม่ออนไลน์ หรือแหล่งที่มาของรายได้อื่นๆ เป็นต้น

การกู้ซื้อบ้านแม้เป็นภาระในระยะยาว แต่ก็เป็นสัญลักษณ์ของน้ำพักน้ำแรงของเรา ที่ผ่านการเก็บออมและเตรียมตัวมาอย่างดี สำหรับใครที่ยังไม่มีความพร้อมก็ให้เวลาตัวเองได้เตรียมตัวสักนิด เชื่อว่าความฝันของการมีบ้านนั้นไม่ไกลอย่างแน่นอน